รับสารคดี ฉบับที่ 437 สิงหาคม 2564
Deep Technology
พบกับ 3 Session พิเศษ​ ต่อเนื่อง 3 วัน
ทางเพจนิตยสารสารคดี และ
Youtube : นิตยสาร สารคดี

สิ่งที่เราเรียกว่า deep technology หรือ deep tech จะเปลี่ยนแปลงชีวิตและพฤติกรรมของมนุษย์
พร้อมกับปฏิวัติสังคมและอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุคใหม่ ซึ่งยังไม่มีใครรู้หน้าตาแน่ชัด

สังคมไทยจะก้าวทันกับ deep technology หรือไม่ ? ร่วมพูดคุยตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงอนาคตของ deep technology ในเมืองไทย กับนักเขียนจากสารคดีพิเศษในฉบับนี้ไปด้วยกัน

🧬 DAY 1_BIO TECHNOLOGY
เทคโนโลยีชีวภาพยุคใหม่
“เมื่อมนุษย์สวมบทพระเจ้า”

พบกับ
ดร.ป๋วย อุ่นใจ และสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564
19.30-20.30 น.

BIO TECHNOLOGY เทคโนโลยีชีวภาพยุคใหม่ "เมื่อมนุษย์สวมบทพระเจ้า"