วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
สารคดี 2020

เยี่ยมบ้าน Charles Darwin

“ผู้ที่จะอยู่รอดได้ ไม่ใช่ผู้ที่แข็งแกร่งหรือฉลาดที่สุด
แต่คือผู้ที่ปรับตัวตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดต่างหาก”

ชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin)

ขณะที่โควิด ๑๙ ระบาดทั่วโลก มีผู้คนเจ็บป่วยและล้มตายหลายล้านคน ดูเหมือนคำพูดของ ชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin - ปี ๒๓๕๒-๒๔๒๕ )จะได้รับการอ้างอิงถึงบ่อยมากทั้งแบบเข้าใจและไม่เข้าใจทฤษฎีวิวัฒนาการ

ชาวอังกฤษผู้นี้ได้รับการยกย่องว่า “เป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดในโลกยุคใหม่ ไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนใดเลยที่ส่งผลกระทบโดยรวมอันอาจเทียบได้กับดาร์วิน ทั้งต่อวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สังคม ไม่ว่าจะเป็นทางการเมือง ศาสนา และปรัชญา”

ปีที่ผ่านมาก่อนโรคไวรัสจะระบาดทั่วโลกไม่นาน เรามีโอกาสไปเยือนบ้านของ ชาร์ลส์ ดาร์วิน ในชนบทอังกฤษ

สถานที่ซึ่งเขาใช้เวลาสี่สิบกว่าปีพำนักอย่างเงียบๆ ร่วมกับเอมมา เวดจ์วูด-ภรรยา ลูกสิบคน จนวาระสุดท้าย