เรื่องและภาพ : สุเจน กรรพฤทธิ์

เมื่อปัญหารุมล้อม คนอมก๋อย

“อมก๋อย” เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากอำเภอเมือง ๑๘๐ กิโลเมตร อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางราว ๑,๐๐๐ เมตร พื้นที่ส่วนมากปกคลุมด้วยป่าเขาอันเป็นต้นน้ำของแม่น้ำปิง และแม่น้ำสาละวิน เป็นที่อยู่ของประชาชนจำนวนกว่า ๖๐,๐๐๐ คนซึ่งส่วนมากเป็นคนหลากเผ่าพันธุ์และมีวิถีชีวิตบนพื้นที่สูงมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ

อมก๋อยไม่ได้อยู่ในเรดาร์ทางการท่องเที่ยวเหมือนกับ อ.ปาย จึงยังคงสภาพเมืองอันเงียบสงบไว้ได้ อย่างไรก็ตาม ความสงบงามของอมก๋อยจากสายตาคนภายนอกนั้น กลับแฝงไปด้วยปัญหามากมายสำหรับ “คนใน”

ทั้งนี้ ในพื้นที่ยังมีคนที่ได้รับผลกระทบอีกจำนวนมากที่เสียงของพวกเขาส่งไม่ถึงรัฐบาลที่กรุงเทพฯ ยังมีเครือข่ายอีกหลายกลุ่ม ที่เคลื่อนไหวให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลากหลายปัญหาในพื้นที่ ซึ่งสารคดีจะนำเสนอในระยะต่อไป