เรื่อง : สุเจน กรรพฤทธิ์
ภาพ : สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไซปรัสประจำประเทศไทย

Cyprus The crossroad of 3 continents

ในช่วงก่อนโรคโควิดระบาด ภูมิภาคหนึ่งของโลกที่นักท่องเที่ยวไทยหลายคนเดินทางไป “เปิดพื้นที่ใหม่” มักกระจุกตัวอยู่บริเวณยุโรปตะวันออก ตุรเคีย (ตุรกี) และจอร์เจีย

หลังยุคโรคระบาด อีกประเทศหนึ่งที่อาจเป็นเป้าหมายใหม่ คือ “ไซปรัส” ประเทศเกาะ (Island state) ที่พยายามเพิ่มความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยในหลายมิติ อ่านต่อได้ใน ข้อความจาก ฯพณฯ อะยิส ลุยซู (AGIS LOIZOU) เอกอัครราชทูตไซปรัส
และ บทสัมภาษณ์ ปณิธิ วสุรัตน์ กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐไซปรัส ประจำประเทศไทย

น่าสนใจว่า ไซปรัสอยู่บนจุดที่เส้นทางจาก 3 ทวีป (ยุโรป เอเชีย แอฟริกา) มาพบกัน ทำให้ประเทศนี้มีส่วนผสมจากหลากหลายอารยธรรม ไม่ว่ากรีก โรมัน เปอร์เซีย ฯลฯ ไปจนกระทั่งร่องรอยของอดีตเจ้าอาณานิคมอังกฤษผสมผสานกัน สถานที่ท่องเที่ยวจึงหลากหลายเป็นอย่างยิ่ง

ระหว่างการสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตและกงสุลกิตติมศักดิ์ “สารคดี” ได้รับภาพเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ ของไซปรัสมาชุดหนึ่ง

จึงนำมาฝากท่านผู้อ่านพร้อมกับรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ

cypruscrossroad01

แหล่งขุดค้นทางโบราณคดี Kourion
เมือง Lemesos

อดีตที่ตั้งนครรัฐโบราณที่สำคัญนครหนึ่งของไซปรัส มีการขุดพบโรงละครแบบโรมันที่น่าจะมีอายุราว 2 ปีก่อนคริสตกาล-คริสต์ศตวรรษที่ 2

ปัจจุบันโรงละครนี้ได้รับการอนุรักษ์และนำมาใช้งานจริง

ในบริเวณเดียวกันยังค้นพบสิ่งที่เรียกว่า “บ้านแห่ง Eustolios” ซึ่งในยุคต้นคริสต์กาลเป็นสถานที่พักผ่อนสาธารณะ มีโรงละคร โรงอาบน้ำ และยังมีร่องรอยของสิ่งก่อสร้างที่น่าจะเป็นมี “โบสถ์แห่ง Kourion”

สถานที่เหล่านี้ยังมีผนังโมเสกอันงดงามหลงเหลือให้ชม

cypruscrossroad02

หมู่บ้าน Agios Sozomenos
เมือง กรุงนิโคเซีย

หมู่บ้านร้างใกล้กับพรมแดนชั่วคราวของเขตที่ไซปรัสปกครองต่อเนื่องกับเขตของกองกำลังตุรเคียปกครอง ในหมู่บ้านมีโบราณสถานที่น่าสนใจ คือ โบสถ์โบราณที่ดัดแปลงจากโพรงถ้ำ (cave chapel) โบสถ์ละติน (Latin church) อายุราวคริสต์ศตวรรษที่ 14-16 ที่สร้างไม่เสร็จ (ในภาพ)

cypruscrossroad03

Kato Pafos Archaeological Park
แหล่งมรดกโลก Kato Pafos
เมือง Pafos

แหล่งขุดค้นทางโบราณคดีแห่งนี้มมีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคกลางของไซปรัส ส่วนมากหลงเหลือมาจากยุคโรมันเรืองอำนาจ ในพื้นที่ปรากฎวิหารที่ประดับด้วยโมเสกจากยุคโรมัน พื้นที่นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ ค.ศ.1980

ในภาพเป็นสุสานกษัตริย์ (Tombs of the Kings) ใต้ผิวดิน ผลการค้นหาอายุของก้อนหินพบว่ามีอายุราวศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาล มีเสา Doric อยู่หลายต้น

cypruscrossroad04

Sanctuary of Apollon Hylates
เมือง Lemesos

เชื่อกันว่าเทพอพอลลอน (Apollon) เจ้าแห่งป่า เป็นผู้พิทักษ์พื้นที่ Kourion นักโบราณคดีพบร่องรอยการบวงสรวงระหว่างศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสตกาลจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 4 ใกล้ๆ ยังพบส่วนที่น่าจะเป็นวิหารของเทพอพอลโล นอกจากนี้ยังพบทางเดินแสวงบุญ โรงอาบน้ำ palaistra ฯลฯ

cypruscrossroad05

Kamares Aqueduct (ท่อส่งน้ำโบราณ)
เมือง Larnaka

สร้างใน ค.ศ.1746 โดย Bekir Pasha ผู้ปกครองเชื้อสายเติร์ก (ตุรเคีย) ยาว 10 กม. ท่อส่งน้ำนี้เลิกใช้งานใน ค.ศ.1939 หรือก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ไม่นานและถูกแทนที่ด้วยระบบประปาสมัยใหม่

cypruscrossroad06

การเดินทางไปไซปรัส สามารถสอบถามและยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อขอวีซ่าได้ที่

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสาธารณรัฐไซปรัส กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ชั้น 3 อาคารภรณี 96/4 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร 02-2618408
เวลาทำการ อังคาร-ศุกร์ เวลา 9.30-12.00น.
เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/Cyprusconsulateinbangkok
เว็บไซต์ : www.consulate-info.com/consulate/3581/Cyprus-in-

โดยส่วนมากจะได้รับวีซ่าท่องเที่ยวราว 90 วันหรือตามความเหมาะสมของระยะเวลาการเดินทาง ทั้งนี้แม้ว่าไซปรัสจะอยู่ในสหภาพยุโรป แต่คนจากนอกทวีปยุโรปก็ยังคงต้องขอวีซ่าในการเดินทางเข้าประเทศ

เรื่องที่ต้องทราบคือ แม้ว่าสถานการณ์ในไซปรัสจะสงบสันติ แต่การรวมประเทศระหว่างเขตไซปรัส (ส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรป / ทางใต้ของเกาะ) กับเขตไซปรัสที่อยู่ภายใต้การปกครองของกองกำลังตุรเคีย (ทางเหนือของเกาะ) ยังคงไม่ได้ข้อสรุปและอยู่ระหว่างการเจรจา หากเดินทางจากตุรเคียเข้าไปทางเหนือของเกาะ จึงมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถเดินทางไปยังส่วนใต้ของเกาะไซปรัส (ที่เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่) ได้

ภาพ : chooseyourcyprus.com