กองบรรณาธิการ

ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา จากผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยฟลอริดา (The University of Florida) พบว่าเด็กนักเรียนผิวดำที่มีชื่อแปลกหูผิดเพื่อน เช่น Da’Quan หรือ Damarcus มีแนวโน้มจะทำข้อสอบวิชาต่างๆ เช่นการอ่าน หรือคณิตศาสตร์ ได้คะแนนต่ำกว่านักเรียนผิวดำที่มีชื่อธรรมดาสามัญ

เดวิด ฟิกลิโอ นักเศรษฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยฟลอริดา ผู้ทำงานวิจัยชิ้นนี้กล่าวว่า ครอบครัวชาวอเมริกันผิวดำที่มีการศึกษาและรายได้ต่ำ มักตั้งชื่อลูกของตนด้วยชื่อแปลกหู

เดวิดพบว่าครูในโรงเรียนจะปฏิบัติต่อเด็กๆ แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชื่อของนักเรียน กล่าวอีกนัยหนึ่ง บรรดาครูมักตั้งความหวังกับเด็กที่มีชื่อฟังดูเหมือนถูกตั้งให้โดยพ่อแม่ที่มีการศึกษาต่ำ ผลก็คือ เด็กชายหญิงผิวดำที่มีชื่อแปลกมักไม่ได้รับการเอาใจใส่ และไม่ได้รับคำแนะนำที่เพียงพอจากครูในชั้นเรียน รวมทั้งไม่ได้รับการชักนำเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาของผู้มีความสามารถพิเศษอีกด้วย

เดวิดยังกล่าวว่า “ช่องว่างของคะแนนสอบที่แตกต่างกันระหว่างนักเรียนผิวดำและผิวขาวเป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงในวงการศึกษาของอเมริกามาหลายสิบปีแล้ว แม้ความจริงในขณะนี้เด็กผิวดำและเด็กผิวขาวจะได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกันมากขึ้นทุกที งานวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่า ชื่อเด็กเป็นส่วนหนึ่งที่จะอธิบายปัญหาช่องว่างของคะแนนสอบดังกล่าว