@ แย้มยวนนวลเนื้อเรื่อราง
จางจางกลิ่นนวลเนื้อหอม
น้าวแนบแอบเอมอิ่มออม
ถนอมนิ่มเนื้อนวลผจง
ไล้ลูบโลมเรียวเขียวเหลือง
ขาวล้ำน้ำเรืองรินหลง
คือเพชรเพทายแห่งพง
หยาดลงสู่แผ่นธรณี
ชื่นชื่นลมชายให้หอม
ผีเสื้อสวยพร้อมให้สี
น้ำดินให้ไม้ให้มี
ชุบชีวิตใหม่ให้เรา
จะแอบจะอิงพิงอก
จะยกเจ้าอยู่คู่เหย้า
แนบเนื้อนวลนางบางเบา
รักเจ้าอังกาบจับใจ @