" /> ฉบับที่ ๑๘๕ กรกฎาคม ๒๕๔๓ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]