" /> ฉบับที่ ๓๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]