" /> ฉบับที่ ๓๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]