" /> ๑๑ ปี กว่าจะมีแสตมป์ “ปรีดี พนมยงค์” - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]