เรื่อง : สุเจน กรรพฤทธิ์
ภาพ : บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช , ประเวช ตันตราภิรมย์

กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑  พรมแดนไทย-ลาว
เนิน ๑๔๒๘  บ้านร่มเกล้า อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ณ แนวปะทะของกองร้อยทหารพรานจู่โจมที่ ๙๕๗ (สังวร)

ปัง ปัง ปัง...ปัง ปัง ปัง ปัง ปัง........................................
วู้ดดดดดดด...บรึม....บรึม
“ป่าโมกข์ (รหัสเรียกปืนใหญ่)...สังวร...แช็ต”
“สวนทันที...แช็ต”
“ขอช้างถีบทีละสองขา (ยิงทีละสองนัด) ลงที่เก่าเวลาเดิม...แช็ต”
“ว.๒ (รับทราบ)...ว.๘ (ปฏิบัติ)”
“จากสังวร...แช็ต”
“เยื่อพรหมจรรย์ขาด (โดนเป้าหมาย) แล้ว ถูกต้อง ? ...แช็ต”
“น้ำแตก...แต่เป็น (แม่) น้ำเหือง...ก้มหน้าอีกนิด...แล้วกดเข้าไป...แต่ไม่ต้องส่าย...แช็ต”
วู้ดดดดดดด...บรึม...บรึมๆๆๆ

...การปะทะดำเนินไปท่ามกลางเปลวแดดร้อนราวกำลังผจญเพลิง...
“พวกเรา” ยังเป็นฝ่ายเสียเปรียบทุกกรณี แต่ก็พยายามที่จะรุกเข้าไปเพื่อยึดฐาน
ของฝ่ายลาว  ระยะเวลาการปะทะยิ่งนาน เสียงผู้บาดเจ็บก็ยิ่งดังมากขึ้นๆ...