ที่มาของจำนวน 108จำนวน ๑๐๘ เป็นจำนวนเลขที่แปลกในสำนวนการพูด บางทีก็พูดว่า “เรื่องร้อยแปด” หรือบางที ก็มีจำนวนต่อท้ายออกไปอีกว่า “ร้อยแปดร้อยเก้า” หรือ “เรื่องร้อยแปดพันเก้า” แต่อย่างหลังนี้ เกิดขึ้นภายหลัง ที่นิยมพูดกันมาก ก็คือ เรื่องร้อยแปด หมายความว่า มีเรื่องมาก รู้ร้อยแปด ก็คือ รู้เรื่องมาก ต้นเรื่องเดิมนั้นเข้าใจว่า เดิมทีในทางพระพุทธศาสนา จะถือกันว่า เป็นจำนวนเลข ที่มีความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ เช่น ลูกประคำ ที่ใช้ในการนับ ขณะภาวนา ก็จะมีจำนวน ๑๐๘ เม็ด มนต์คาถาบางบท ต้องเสกถึง ๑๐๘ คาบ (ครั้ง) จึงจะศักดิ์สิทธิ์ได้ผล แต่เหตุใด จึงกำหนดให้มีจำนวน ๑๐๘ ยังหาข้อยุติไม่ได้

ตามคตินิยม ของคนบางพวก นิยมเลขคู่ ว่ามีสิริมงคล เช่น คนจีน นิยมจำนวนเลขคู่ ของที่ถือเป็นมงคลต่างๆ จะมีจำนวน ๘ มี ยันต์ ๘ เหลี่ยม เซียน ๘ ตน เป็นต้น, ส่วนลูกประคำจำนวน ๑๐๘ เม็ดนั้น จีนใช้ทั้งในทาง ศาสนา และเป็นเครื่องยศ ของขุนนางจีน “เสฐียรโกเศศ” อธิบายว่า “เครื่องยศของขุนนางจีน มีลูกประคำ ๑๐๘ เป็นส่วนประกอบด้วย เม็ดลูกประคำ เป็นขนาดใหญ่ และมีเม็ดคั่น ซึ่งลางที ทำด้วยเงินลงยา มีลวดลายงดงาม มีสายทิ้งสามสาย ร้อยเม็ดลูกประคำ ใช้เป็นคะแนน ลางทีก็มี แถบแพร ปักด้วยลูกปัดสี เป็นลวดลายต่างๆ ห้อยที่สายทิ้งทั้งสาม แถบแพรนี้ มักมีแผ่นโลหะกลม แล้วมีเม็ดลูกประคำรูปไข่ ขนาดใหญ่ ห้อยเป็นเม็ดที่สุดของ สายทิ้ง รวมพวงลูกประคำ และสายทิ้ง เป็นสี่สายด้วยกัน เรียกว่า หยาดน้ำค้างบ้าง ลูกประคำศิษย์บ้าง โลกบาลทั้ง ๔ บ้าง เป็นเครื่องหมายว่า พระมหากษัตริย์ บิดามารดา และอาจารย์บ้าง ลูกประคำสำหรับยศ ที่กล้าวนี้ ลางทีเป็นของมีราคามาก ใช้แต่พวกขุนนาง ในงานพิธีของแผ่นดินเท่านั้น ไม่ปรากฏว่า เกี่ยวข้องกับ ลัทธิศาสนา”

ที่มาของจำนวน 108

ที่ถือจำนวน ๑๐๘ ไปในทางเป็นมงคลนั้น มีข้ออ้างในทาง พุทธศาสนา มากอย่าง , ลายในรอยพระพุทธบาทต่างๆ ที่สร้างขึ้น หรือที่ฝ่าพระบาท พระพุทธไสยาสน์ วัดพระเชตุพน วิมลมังคลาราม ก็มีจำนวน ๑๐๘ อย่าง เรียกว่า มงคล ๑๐๘ , ในพุทธประวัติตอน พระสิทธารถประสูติ ก็มีพราหมณ์จำนวน ๑๐๘ มารับ และกระทำทักษิณา นอกจากนี้ ก็มีพระพุทธคุณ (๕๖), พระธรรมคุณ (๓๘) และพระสังฆคุณ (๑๔) รวมกันได้จำนวน ๑๐๘ อีกเหมือนกัน

ในทางโหราศาสตร์ ก็มีข้ออ้างว่า จำนวน ๑๐๘ มาจาก กำลังเทวดาอัฐเคราะห์ คือ อาทิตย์ ๖, จันทร์ ๑๕, อังคาร ๘, พุธ ๑๗, เสาร์ ๑๐, พฤหัสบดี ๑๙, ราหู ๑๒, ศุกร์ ๒๑ รวมกำลังเทวดา ๘ องค์ ได้ ๑๐๘ อีกเหมือนกัน

เท่าที่กล่าวมาข้างต้น ก็ยังสรุปไม่ได้ว่า จำนวน ๑๐๘ มีกำเนิดจากที่ไหน อย่างไร เพราะหลายชาติ มีจำนวน ๑๐๘ แต่อาจกล่าวได้อย่างหนึ่งว่า จำนวน ๑๐๘ มักใช้ในทางดี ทางที่เป็นมงคล ผิดกับเลขจำนวนอื่น ที่ใช้แล้ว มักรู้สึกว่า ไม่เป็นมงคล เช่น บ้า ๕๐๐ จำพวก, โจร ๕๐๐ ซึ่งบางครั้ง นำไปใช้ด่าว่ากัน “ไอ้ห้าร้อยละลาย” อย่างนี้ก็มี จำนวน ๑๐๘ จึงเป็นจำนวนเลขมงคล ที่ยังไม่เสื่อม ความหมายยังดีอยู่