growgreenposter

“ร่วมสนุก” ลุ้นรับรางวัลความขยัน

๑.

แกะซองเมล็ดผักที่ สารคดี แจก แล้วรีบลงมือปลูกกันเลย อย่าเก็บเมล็ดไว้ให้สูญเปล่า เพราะเมล็ดจะหมดอายุได้

๒.

ถ่ายภาพ “การปลูกผัก” หรือ “ผักในกระถาง” ที่คุณปลูกพร้อม “ซองผักสีน้ำตาล” ที่ สารคดี แจก ส่งภาพถ่ายมาที่อีเมล์ contact@www.sarakadee.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๓.

ภาพถ่าย ๒๐ ภาพแรกที่ถูกกด Like สูงสุด เจ้าของภาพจะได้รับรางวัลหนังสือ “นายรอบรู้” ชุดใหม่ล่าสุด ท่านละ ๕ เล่มส่งถึงบ้านฟรี

เมล็ดพันธุ์ทั้งหมดได้รับความเอื้อเฟื้อสนับสนุนจาก “พันพรรณ” ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง และศูนย์เมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน ของคุณโจน จันได ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง

หมายเหตุ : ผักที่แจกทั้งหมดมี ๔ ประเภท ๑๒ พันธุ์ คือ พริกเดือแม่แตง มะเขือเปราะ ,ผักสลัด ๕ พันธุ์ ได้แก่ Green Oak, Mascara, Reine des Glaces, จุดแดง และ ลิ้นกวาง, มะเขือเทศ ๕ พันธุ์ ได้แก่ #5 Yellow Cherry, #54, #58 Columbia, #78 Bumpy และ #67 Clear Pink