ช่างภาพ นาย ภานุพงศ์ ช่างฉาย เลขที่ 3
ผลงานจากช่างภาพค่ายสารคดี SCG ครั้งที่ 8

chumchon01

กลุ่มเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นในชุมชนที่มีความเก่าแก่ทางด้านวัฒนธรรม
แต่ภาพลักษณ์ของสังคมมองว่าเป็นกลุ่มสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชน ซึ่งเด็กกลุ่มนี้ก็ยังมีจิตใจที่ยังคงรักต่อชุมชน

chumchon02

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปทำให้เยาวชนไม่ค่อยได้ให้ความใส่ใจห้องสมุดของชุมชนที่สร้างขึ้น

chumchon03

โต๊ะแทงสนุ๊กเกอร์เปิดโอกาสให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้ามาใช้บริการ
ซึ่งบรรยากาศรอบข้างเต็มไปด้วยการพนันและกลิ่นของบุหรี่

chumchon04

การพนันฟุตบอลเกิดขึ้นกับเยาวชนในชุมชน ซึ่งเด็กเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดา และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย

chumchon05

รอมา ยะก๊บหรือน้องหน่อย กำลังเรียนรู้เพื่อที่จะอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน
เพื่อสืบทอดและเรียนรู้ในวิถีดั้งเดิมและหลักของศาสนา

chumchon06

นักมวยจากค่ายลูกมหาธาตุอาศัยฝึกซ้อมอยู่ที่ใต้สะพานของชุมชนที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา
อยู่เกือบตลอดทุกวันเพื่อที่เตรียมขึ้นชกสนามมวยราชดำเนิน พวกเขาเหล่านี้
กำลังดิ้นรนต่อสู้ค้นหาเส้นทางและความฝันด้วย2มือและ2เท้าบนสังเวียนผ้าใบ

chumchon07

ภูเบศวร์ เถาปฐม เหลนรุ่นล่าสุด ของบ้านพาทยโกศลกล่าวว่า
ยังคงรักในดนตรีไทยและคงอยากสืบทอดดนตรีไทยต่อจากบรรพบุรุษ ซึ่งเยาวชนทั่วไปในชุมชนไม่ได้ให้ความสนใจต่อดนตรีไทยแล้ว

chumchon08

ผู้ใหญ่ในชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลามกำลังเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและหลักของศาสนาให้ดำรงสืบทอดต่อไปให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่