ภาพ : อิศเรศ สงวนนาม
ผลงานจากค่ายสารคดี SCG ครั้งที่ 8


การพัฒนาระบบคมนาคมในกรุงเทพให้มีความรวดเร็วนั้น มีปัญหาในหลายสิ่งซึ่งหนึ่งสิ่งที่แสดงให้เห็นได้ชัดเจนนั้นคือ ตัวผู้ขับขี่ที่จะเลือกใช้รถสาธารณะแทนการใช้รถส่วนตัวเพื่อลดปริมาณรถบนท้องถนนลง
การพัฒนาระบบคมนาคมในกรุงเทพให้มีความรวดเร็วนั้น มีปัญหาในหลายสิ่งซึ่งหนึ่งสิ่งที่แสดงให้เห็นได้ชัดเจนนั้นคือ ตัวผู้ขับขี่ที่จะเลือกใช้รถสาธารณะแทนการใช้รถส่วนตัวเพื่อลดปริมาณรถบนท้องถนนลง

รถสาธาณะที่ให้บริการในปัจจุบันมีทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งความปลอดภัยในปัจจุบันนั้นยังไม่สามารถตรวจสอบได้ครบถ้วนตามมาตราฐานสากล ซึ่งในบางครั้งก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่อผู้โดยสาร
รถสาธาณะที่ให้บริการในปัจจุบันมีทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งความปลอดภัยในปัจจุบันนั้นยังไม่สามารถตรวจสอบได้ครบถ้วนตามมาตราฐานสากล ซึ่งในบางครั้งก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่อผู้โดยสาร

 

ความแออัดของรถสาธาณะที่เกิดขึ้นนั้นทำให้เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้กลุ่มคนบางกลุ่มที่มีอำนาจในการจัดซื้อรถยนต์ส่วนตัวเลือกที่จะไม่ใช้รถสาธารณะ
ความแออัดของรถสาธาณะที่เกิดขึ้นนั้นทำให้เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้กลุ่มคนบางกลุ่มที่มีอำนาจในการจัดซื้อรถยนต์ส่วนตัวเลือกที่จะไม่ใช้รถสาธารณะ


กิจกรรมที่มักจะเกิดขึ้นในรถไฟฟ้าใต้ดินที่มีผู้คนเบียดกันจนล้นขบวนนั้น มีอยู่ไม่กี่อย่างที่สามารถจะทำได้โดยไม่รบกวนผู้โดยสารอื่นๆ  หนึ่งในนั้นรวมถึงการอ่านหนังสือ หรือหนังสือพิมพ์
กิจกรรมที่มักจะเกิดขึ้นในรถไฟฟ้าใต้ดินที่มีผู้คนเบียดกันจนล้นขบวนนั้น มีอยู่ไม่กี่อย่างที่สามารถจะทำได้โดยไม่รบกวนผู้โดยสารอื่นๆ  หนึ่งในนั้นรวมถึงการอ่านหนังสือ หรือหนังสือพิมพ์


techno change05
“เวลาคือสิ่งสำคัญ” ปรีชญา บุญชุม เธอให้เหตุผลในการซื้อรถยนต์ส่วนตัวมาใช้นั้นไม่ใช่เพียงเพราะค่านิยม แต่เป็นเพราะเรื่องเวลาในการทำงานที่บางครั้งต้องกลับในช่วงเวลาที่ดึกมากซึ่งทางบ้านก็เป็นกังวลในการเดินทางดึกๆ จึงตัดสินใจที่จะซื้อรถยนต์ให้ใช้เป็นการส่วนตัว


ใจกลางเมืองกรุงเทพในย่านอโศกที่มีแหล่งธุรกิจจำนวนมากนั้นมีรถจำนวนมหาศาลต่อวันที่ใช้เส้นทางนี้ในการเดินทางไปสู่จุดสำคัญต่างๆในเมืองกรุงเทพมหานคร
ใจกลางเมืองกรุงเทพในย่านอโศกที่มีแหล่งธุรกิจจำนวนมากนั้นมีรถจำนวนมหาศาลต่อวันที่ใช้เส้นทางนี้ในการเดินทางไปสู่จุดสำคัญต่างๆในเมืองกรุงเทพมหานคร


อนาคตที่จะสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอสในช่วงระยะสิบปีนี้คงมีเพียงเส้นสีแดงและสีส้มเท่านั้น โดยมีเส้นทางรวมทั้งหมด 10 เส้นทาง ครอบคลุมพื้นที่โดยรวมของกรุงเทพมหานครรวมถึงฝั่งธนบุรี
อนาคตที่จะสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอสในช่วงระยะสิบปีนี้คงมีเพียงเส้นสีแดงและสีส้มเท่านั้น โดยมีเส้นทางรวมทั้งหมด 10 เส้นทาง ครอบคลุมพื้นที่โดยรวมของกรุงเทพมหานครรวมถึงฝั่งธนบุรี


 'ค่าใช้จ่ายผมลดลงตั้งแต่เริ่มใช้จักรยานพับซึ่งก็ได้ออกกำลังกายไปในตัว และที่สำคัญทำให้ผมได้ข้าวเพิ่มอีกมื้อหนึ่ง' คำพูดบอกเล่าของพีรวิชญ์ โพธิวงศ์
“ค่าใช้จ่ายผมลดลงตั้งแต่เริ่มใช้จักรยานพับซึ่งก็ได้ออกกำลังกายไปในตัว และที่สำคัญทำให้ผมได้ข้าวเพิ่มอีกมื้อหนึ่ง ” คำพูดบอกเล่าของพีรวิชญ์ โพธิวงศ์


การเตรียมอะไหล่รถยนต์เพื่อนำมาซ่อมแซมรถที่เสียหายจากอุบัติเหตุรุนแรงนั้น เจ้าของรถมักไม่ได้ซ่อมเพื่อนำไปขับหรือใช้งานต่อ แต่นำไปขายในเต้นรถมือสอง ซึ่งก็เป็นอีกสาเหตุของการที่รถล้นถนนในปัจจุบัน
การเตรียมอะไหล่รถยนต์เพื่อนำมาซ่อมแซมรถที่เสียหายจากอุบัติเหตุรุนแรงนั้น เจ้าของรถมักไม่ได้ซ่อมเพื่อนำไปขับหรือใช้งานต่อ แต่นำไปขายในเต้นรถมือสอง ซึ่งก็เป็นอีกสาเหตุของการที่รถล้นถนนในปัจจุบัน


เมื่อความแอดอัดของพื้นที่ในการสร้างที่พักอาศัยหมดสิ้นลง ตึกสูงระฟ้าเช่น คอนโดมิเนี่ยมจึงเริ่มถูกสร้างอย่างไม่มีการควบคุม ซึ่งก็ยิ่งทำให้ความหนาแน่นของประชากรในเมืองนี้เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องสงสัย
เมื่อความแออัดของพื้นที่ในการสร้างที่พักอาศัยหมดสิ้นลง ตึกสูงระฟ้าเช่น คอนโดมิเนี่ยมจึงเริ่มถูกสร้างอย่างไม่มีการควบคุม ซึ่งก็ยิ่งทำให้ความหนาแน่นของประชากรในเมืองนี้เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องสงสัย


ความจอแจในย่านสำคัญนั้นรวมถึงผู้คนที่จำเป็นต้องมาจุดศูนย์กลางของการคมนาคมเพื่อจะนำพาตัวเองกลับที่พักหรือบ้านที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองกรุงเทพมหานคร

ความจอแจในย่านสำคัญนั้นรวมถึงผู้คนที่จำเป็นต้องมาจุดศูนย์กลางของการคมนาคมเพื่อจะนำพาตัวเองกลับที่พักหรือบ้านที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองกรุงเทพมหานคร