camp9poster

คลิก ! ดาวน์โหลดใบสมัคร

นิตยสารสารคดีเปิดประตูค่ายสารคดี สู่ก้าวแรกของการเป็นนักเขียนและช่างภาพสารคดีมืออาชีพ ลงลึกทุกขั้นตอนของงานสารคดี ด้วยหลักสูตรต่อเนื่อง 4 เดือน

ถ่ายทอดความรู้และดูแลเป็นที่ปรึกษาโดยนักเขียนและช่างภาพสารคดีมืออาชีพ
อาทิ อรสม สุทธิสาคร, วิวัฒน์ พันธวุฒิยานนท์, วีระศักร จันทร์ส่งแสง, วิจิตต์ แซ่เฮ้ง, บุญกิจ สุทธิญาณานนท์, ประเวช ตันตราภิรมย์ และวิทยากรรับเชิญพิเศษชั้นแนวหน้าระดับประเทศ

  • เข้าร่วมอบรมฟรี ตลอด 4 เดือน
  • ผลงานสารคดีเรื่องเด่นๆ จะได้รับการตีพิมพ์จริงในนิตยสารสารคดี และรวมเล่มพร้อมรับค่าลิขสิทธิ์เรื่องและภาพ

กติกาการสมัคร

  • นักเขียนจับมือช่างภาพ(หรือจะฉายเดี่ยวมาก็ได้) อายุระหว่าง 18 – 23 ปี
  • สามารถร่วมอบรมได้ตลอดระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เมษายน – สิงหาคม 2556 (ในวันเสาร์และอาทิตย์)
  • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2556
  • ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.sarakadee.com
  • พร้อมแนบตัวอย่างงานเขียน (สำหรับนักเขียน) ตัวอย่างภาพถ่าย (สำหรับช่างภาพ) แล้วส่งมาที่ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เลขที่ 28, 30 ถนนปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200หรืออีเมลมาที่ activity@www.sarakadee.com
  • ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าอบรมทาง  www.sarakadee.com  ในวันที่ 19 เมษายน 2556

ติดตามความเคลื่อนไหวของค่ายที่ facebook.com/sarakadeeactivity
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ โทร 0-2281-6110 ต่อ 113