338special1Smart Patrol Ranger วิทยาการเพื่อ “ชีวิต” ภารกิจผู้พิทักษ์ป่ายุคใหม่

ลึกเข้าไปในผืนป่า งานลาดตระเวนถือเป็นหัวใจของการทำงานในพื้นที่อนุรักษ์เพื่อจับกุมผู้ลักลอบกระทำผิดกฎหมาย  ก่อนนี้งานลาดตระเวนป่าพึ่งพาเพียงแผนที่และเข็มทิศนำทาง แต่ในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมาอุทยานแห่งชาติคลองลานและอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ได้เริ่มนำระบบสมาร์ตพาโทรลหรือระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานลาดตระเวนในพื้นที่  การเปิดรับเทคโนโลยีด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ เช่น เครื่องจีพีเอสบันทึกพิกัดตำแหน่ง ติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า ให้ผลเป็นที่น่าพอใจ ช่วยคลี่เปิดภาพความจริงในป่าลึก รู้สถานการณ์ของสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์และช่วยลด “ปัจจัยคุกคาม”
ลงได้

สารคดี พาคุณติดตามภารกิจของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าสมาร์ตพาโทรล ถ่ายทอดชีวิตการทำงานในหลืบลึกแห่งพงไพร เพื่อพิทักษ์ต้นไม้ คุ้มครองสัตว์ป่า

338special2ปีใหม่เชียงตุง การผลิบานใหม่ของวัฒนธรรมไตในถิ่นฉาน

หลังการเจรจาหยุดยิงระหว่างกองกำลังรัฐฉานกับรัฐบาลพม่า บ้านเมืองเข้าสู่ห้วงสันติภาพ คนไตได้เสรีภาพทางวัฒนธรรมกลับคืนมา  สิ่งแรกที่พวกเขาทำคือจัดงานปีใหม่ตามประเพณีไตอย่างยิ่งใหญ่ที่เมืองเชียงตุง เมืองหลวงทางภาคตะวันออกของรัฐฉาน  หวังให้ชนชาวไตรุ่นใหม่ได้รู้จักและภูมิใจอัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ของตน และให้โลกรู้ว่ามีชนชาติไตอยู่ในโลกนี้ด้วย

เป็นบรรยากาศทางวัฒนธรรมที่ห่างหายไปจากแผ่นดินฉานนานหลายสิบปี หากแต่ตอนนี้ได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่อย่างมีคุณค่า สาระ และพลัง ดังที่นักเขียนและช่างภาพของเราได้เดินทางไกลไปเก็บเกี่ยวเรื่องราวมานำเสนอไว้ใน สารคดี ฉบับนี้แล้ว