" /> วิดีโองาน Sarakadee Talk #2 Smart Patrol Ranger ฮีโร่พันธุ์ใหม่หัวใจสีเขียว - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]