stalk2 05

งาน Sarakadee Talk #2 Smart Patrol Ranger ฮีโร่พันธุ์ใหม่หัวใจสีเขียว วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ร้านหนังสือริมขอบฟ้า มุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

เมื่อ “อ่าน” แล้วได้ “คิด”
แลวจะได้อะไรจากการ “คุย”
พบ “คน” และฟัง “คำ” ร่วมกัน “ค้น” แบ่งปัน “คำตอบ”
สารคดีTalk โดย นิตยสาร สารคดี

คุณสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ บรรณาธิการบริหารนิตยสาร สารคดี กล่าวเปิดงาน

เปิดงานด้วยการร้องเพลงจากวง Big Cat วงดนตรีเฉพาะกิจที่เล่าเรื่องรา­วงานอนุรักษ์ผ่านเสียงดนตรี จัดกิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับผืนป่า และสัตว์ป่า แก่โรงเรียนและหมู่บ้าน

ดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ ผู้อำนวยการสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย อธิบายสภาพป่าไทย และนิยามของ Smart Patrol Ranger เบื้องต้น

สมหมาย ขันตรี — หัวหน้าชุดลาดตระเวณพิทักษ์ป่าสมาร์ตพาโทร­ลเรนเจอร์ อุทยานแห่งชาติ คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

สมโภช มณีรัตน์ – หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

ดร.รุ้งนภา พูลจำปา — ผู้จัดการโครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งและเหยื่อและการอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วมในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และอุทยานแห่งชาติคลองลาน, กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ประเทศไทย

ช่วงที่ 2 ของงานถามคำถามเพิ่มเติมกับทางวิทยากร

ช่วงที่ 2 ของงาน (จบ)