stalk3poster

สารคดี Talk # 3
กิจกรรมดีๆ โดยนิตยสารสารคดี 

High speed train project :
2 ล้านล้านบาทกับรถไฟความเร็วสูง ใครได้ใครเสีย ?

ร่วมเสวนาโดย

นคร จันทศร
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

นพ. รักษ์พงศ์ เวียงเจริญ
ประธานเว็บไซต์รถไฟไทยดอทคอม (rotfaithai.com)
แฟนพันธุ์แท้รถไฟไทย ปี 2546

ดำเนินรายการโดย

ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล
ผู้เขียนเรื่อง High speed train project เมื่อไทยกระโดดขึ้นรถไฟความเร็วสูง?
นิตยสารสารคดี ฉบับ 340 มิถุนายน 2556

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.00-16.30 น.
ณ ร้านหนังสือริมขอบฟ้า มุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนินกลาง

สำรองที่นั่ง-สอบถามรายละเอียด ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2281-6110 ต่อ 113