ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล : รายงาน

เนเธอร์แลนด์ / หลังสำรวจพบว่าอุตสาหกรรมการบินเป็นตัวการสำคัญของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ  เมื่อปีที่ผ่านมาสหภาพยุโรปจึงออกมาตรการให้สายการบินในทวีปลดอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงร้อยละ ๓

มาตรการดังกล่าวแสดงผลเป็นรูปธรรม เมื่อสายการบิน KLM ของเนเธอร์แลนด์เตรียมนำน้ำมันพืชใช้แล้วมาเป็นส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับเที่ยวบินไกลข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก

อันที่จริง KLM เป็นผู้นำการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานผสมน้ำมันพืชใช้แล้วมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ โดยเริ่มต้นกับเที่ยวบินระยะสั้นระหว่างอัมสเตอร์ดัม-ปารีส  มีสัดส่วนน้ำมันพืชใช้แล้วร้อยละ ๒๕ ต่อน้ำมันอากาศยานปรกติร้อยละ ๗๕  ใช้น้ำมันพืชจากร้านอาหารในรัฐลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา

แม้เชื้อเพลิงชีวภาพจะมีราคาแพงกว่าน้ำมันเครื่องบินปรกติถึง ๓ เท่า เพราะ KLM ไม่ได้รับการชดเชยหรือสนับสนุนด้านภาษีอากรจากรัฐ แต่ผู้บริหารยังเดินหน้าต่อ พร้อมหวังว่าในอนาคตเมื่อสายการบินต่างๆ หันมาใช้เชื้อเพลิงชีวภาพมากขึ้นราคาจะถูกลง

KLM วางแผนใช้น้ำมันพืชกับเที่ยวบินระยะไกลข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างอัมสเตอร์ดัมกับนิวยอร์กเป็นครั้งแรกในอนาคตอันใกล้นี้ .