เรื่อง : สุชาดา ลิมป์ และหนอนกระดึ๊บ
ภาพประกอบ : นายดอกมา

boing777ตามข่าวเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียสูญหายแล้ว อยากรู้ว่าโบอิ้ง ๗๗๗ บินได้ไกลสุดเป็นระยะทางเท่าไร

ปัจจุบันถือกันว่าเครื่องบินโดยสารโบอิ้ง ๗๗๗ (Boeing 777) เป็นเครื่องบินโดยสารที่มีประสิทธิภาพที่สุด ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งลำ เพื่อให้บินระยะทางไกลโดยไม่ต้องแวะพักระหว่างทาง มีทั้งหมดหกโมเดล คือ 777-200, 777-200ER, 777-300, 777-300ER, 777-200LR Worldliner และ 777 Freighter

โมเดลต่ำสุด 777-200 มีพิสัยการบินระยะทางไกลสุด ๙,๗๐๐ กิโลเมตร  ส่วน 777-200ER (ซึ่งเป็นโมเดลของเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียที่สูญหาย) มีพิสัยการบินไกลสุด ๑๔,๓๐๕ กิโลเมตร บินได้ไกลกว่า 777-300  และโมเดลที่บินได้ไกลที่สุดคือ 777-200LR Worldliner ๑๗,๓๙๕ กิโลเมตร ถือเป็นเครื่องบินโดยสารที่บินไกลที่สุดของโลกขณะนี้ โดยเมื่อเดือนพฤศจิกา-ยน ๒๕๔๘ ทำสถิติบินจากฮ่องกงไปกรุงลอนดอน ระยะทาง ๒๑,๖๐๒ กิโลเมตรในการบินเที่ยวเดียว  ใช้เวลาไป ๒๒ ชั่วโมง ๔๒ นาที