สุเจน กรรพฤทธิ์ : รายงาน

school-prostitutionอินเดีย / แปดปีมาแล้วที่เมืองสางคลี (Sangli) รัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) ทางตะวันตกของอินเดีย มาดาม บันดาวา (Madam Bandawa) ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพัฒนาเอกชนจัดทำโครงการ “โรงเรียนเพื่อหญิงงามเมือง” เปิดสอนทักษะพื้นฐาน อาทิ อ่านหนังสือ คิดเลข สะกดคำ เพื่อให้พวกเธอไม่โดนเอารัดเอาเปรียบ  ครูผู้สอนคือหญิงขายบริการที่มีความรู้ โรงเรียนนี้จึงเป็นโรงเรียนแรกในอินเดียที่หญิงขายบริการสอนหนังสือกันเอง โดยอาศัยห้องแถวเล็ก ๆ สอนตั้งแต่ ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ในเมืองซึ่งมีหญิงประกอบอาชีพนี้มากกว่า ๒๐๐ คน

ในอินเดียอาชีพขายบริการถูกเหยียดหยามและรัฐมิได้จัดสวัสดิการหรือบริการทางสังคมให้ พวกเธอบางคนจึงไม่สามารถแม้กระทั่งเขียนชื่อตัวเอง  อย่างไรก็ตามอุปสรรคใหญ่ของมาดามคือ คนในชุมชนจำนวนมากมองว่าโรงเรียนนี้เป็นแหล่งรวมคนสกปรกไร้ค่า และไม่ชอบที่มีสถาบันดังกล่าวในชุมชน