Global Motion – ๑๒ เขื่อนประหาร

มกราคม 26, 2015 
0


ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล : รายงาน

dam-vietเวียดนาม / รัฐบาลเวียดนามประกาศระงับโครงการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้า ๑๒ แห่ง หลังเขื่อนลาเกรล ๒ (la Krel 2) จังหวัดซาลาย (Gia Lai) พังทลายลงเนื่องจากกักเก็บน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันหลายวันเมื่อกลางปี ส่งผลให้พื้นที่เกษตรกรรมและบ้านเรือนทางตอนใต้ของเขื่อนได้รับความเสียหาย

ทั้ง ๑๒ เขื่อนนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า มีทั้งเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือ กลาง และใต้  เหตุผลการยกเลิกสร้างเขื่อนคือ ความไม่คุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ มีความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมสูง รวมทั้งเป็นตัวการทำลายป่าไม้

ทุกวันนี้เวียดนามมีเขื่อนประมาณ ๒๘๔ แห่ง มีกำลังผลิตไฟฟ้ารวม ๑๔,๖๗๘ เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของกระแสไฟฟ้าทั้งหมด

การมีเขื่อนเพิ่มขึ้นจำนวนมากในรอบทศวรรษทำให้เกิดปัญหาหลายด้านตามมา อย่างช่วงไม่กี่ปีมานี้เกิดแผ่นดินไหวและแผ่นดินเลื่อนหลายต่อหลายครั้ง โดยเฉพาะภาคกลางที่มีเขื่อนผลิตไฟฟ้ามากที่สุด  ผู้เชี่ยวชาญจำนวนหนึ่งระบุว่าการสร้างเขื่อนเก็บน้ำทำให้พื้นดินต้องแบกรับน้ำหนักมาก อันเป็นต้นเหตุของแผ่นดินไหว

ครั้งหนึ่งรัฐบาลเวียดนามตั้งเกณฑ์มาตรฐานห้าข้อในการพิจารณาสร้างเขื่อนคือ ต้องมีอ่างเก็บน้ำที่มั่นคงปลอดภัย ทำลายป่าไม้น้อยที่สุด อพยพโยกย้ายราษฎรน้อยที่สุด ไม่กระทบต่อความมั่นคงของสภาพแวดล้อม และมีผลดีด้านเศรษฐกิจ  หากไม่เข้าเกณฑ์ครบทั้งห้าข้อนี้รัฐบาลจะไม่อนุญาตให้ดำเนินการ

วันนี้โครงการสร้างเขื่อนจึงถูกยกเลิกประมาณ ๔๑๕ โครงการ ส่วนใหญ่เป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กที่ผู้ดำเนินการคือนักลงทุนที่มีความรู้เรื่องดังกล่าวไม่มากพอ

ที่มาภาพ
http://www.panoramio.com/photo/9646701

Passport   เรื่องและภาพ : สุชาดา ลิมป์ อย่างกับเทพสตรีมีชีวิตลุกขึ้นมาร่ายรำอวดเรือนร่าง เมื่อเริ่ม “ระบำอัปสราจาม” ประกอบทำนองคล้ายบทสวดในพิธีกรรมศาสนา เป็นนาฏยลักษณ์ที่ลูกหลานชาติพันธุ์จาม (Chăm) แห่งรัฐจามปาโบราณ (Chăm Pa)
แลไปรอบบ้าน   บันทึกมุมมองสั้นบ้าง (ยาวบ้าง) ของ สุเจน กรรพฤทธิ์ นักเขียนสารคดีที่สนใจประเด็นประวัติศาสตร์ ปรากฎการณ์ทางสังคม ไม่ว่าจะการเมือง สิ่งแวดล้อม จนถึงเรื่องราวเล็กๆ ใกล้ตัว สุเจน กรรพฤทธิ์ ในไซ่ง่อน
แลไปรอบบ้าน   บันทึกมุมมองสั้นบ้าง (ยาวบ้าง) ของ สุเจน กรรพฤทธิ์ นักเขียนสารคดีที่สนใจประเด็นประวัติศาสตร์ ปรากฎการณ์ทางสังคม ไม่ว่าจะการเมือง สิ่งแวดล้อม จนถึงเรื่องราวเล็กๆ ใกล้ตัว สุเจน กรรพฤทธิ์ น้ำปลายี่ห้อผู้ดูแล และลงข้อมูลประจำเวบไซต์ sarakadee.com
ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Passport   เรื่องและภาพ : สุชาดา ลิมป์ อย่างกับเทพสตรีมีชีวิตลุกขึ้นมาร่ายรำอวดเรือนร่าง เมื่อเริ่ม “ระบำอัปสราจาม” ประกอบทำนองคล้ายบทสวดในพิธีกรรมศาสนา เป็นนาฏยลักษณ์ที่ลูกหลานชาติพันธุ์จาม (Chăm) แห่งรัฐจามปาโบราณ (Chăm Pa)
แลไปรอบบ้าน   บันทึกมุมมองสั้นบ้าง (ยาวบ้าง) ของ สุเจน กรรพฤทธิ์ นักเขียนสารคดีที่สนใจประเด็นประวัติศาสตร์ ปรากฎการณ์ทางสังคม ไม่ว่าจะการเมือง สิ่งแวดล้อม จนถึงเรื่องราวเล็กๆ ใกล้ตัว สุเจน กรรพฤทธิ์ ในไซ่ง่อน
แลไปรอบบ้าน   บันทึกมุมมองสั้นบ้าง (ยาวบ้าง) ของ สุเจน กรรพฤทธิ์ นักเขียนสารคดีที่สนใจประเด็นประวัติศาสตร์ ปรากฎการณ์ทางสังคม ไม่ว่าจะการเมือง สิ่งแวดล้อม จนถึงเรื่องราวเล็กๆ ใกล้ตัว สุเจน กรรพฤทธิ์ น้ำปลายี่ห้อ