postercamp11

(ดาวน์โหลดใบสมัคร)

เปิดรับสมัครแล้ว

นิตยสารสารคดีเปิดรับสมัครนักเขียนและช่างภาพ
ร่วมฝึกฝนประสบการณ์นักสารคดีแบบเข้มข้น
กับตัวจริงของวงการสารคดีของเมืองไทย
ในโครงการค่ายสารคดีครั้งที่ 11

  • พบห้องเรียนพิเศษ 4 เดือน กับหลักสูตรสร้างนักสารคดีมืออาชีพ
  • ลงพื้นที่จริงพร้อมสร้างสรรค์งานสารคดีเพื่อชุมชน
  • ผลงานสารคดีเรื่องเด่นๆ จะได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารสารคดี
  • เปิดห้องเรียน พฤษภาคม-กันยายน 2558

 

// ฟรี! ตลอดโครงการ //

กติกาการสมัคร
▪ สมัครเป็นนักเขียนหรือช่างภาพ (อายุระหว่าง 18 – 23 ปี)
▪ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลา 4 เดือน (ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่กำหนดให้มีการอบรม จำนวน 8 ครั้ง)
ขั้นตอนการสมัคร
▪ ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.sarakadee.com
▪ ส่งตัวอย่างผลงานที่
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เลขที่ 28,30 ถนนปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
หรืออีเมล activity@www.sarakadee.com
(ระบุที่มุมซองหรือหัวข้ออีเมลว่า โครงการค่ายสารคดีครั้งทีี่ 11)
สำหรับนักเขียน ส่งตัวอย่างงานเขียนจำนวน 1-3 ชิ้น ไม่จำกัดรูปแบบงานเขียน
สำหรับช่างภาพ ส่งตัวอย่างชุดภาพถ่าย 10-15 ภาพ หรือ ตัวอย่างผลงานภาพถ่ายในประเภทต่างๆ
**กรณีส่งผลงานในอีเมล ให้แนบไฟล์ภาพถ่ายมา หากผลงานอยู่ในเว็บไซต์ให้ cupture หรือแนบเป็นไฟล์ภาพต่างหากมา

▪ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิอบรมทาง www.sarakadee.com ในวันที่ 30 เมษายน 2558
สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 เมษายน 2558
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/sarakadeeactivity
0-2281-6110 ต่อ 113