bangchak2015

โครงการ (อบรมฟรี)   
“บางจากสร้างนักเขียนเยาวชน ปี 4”

เล่าเรื่องด้วยภาพ
“ชีวิตพอเพียง สู่ความยั่งยืน”

สัมผัสวิถีชีวิตพอเพียงในถิ่นเกษตรกรรม ท้องทุ่งสุพรรณบุรี
นาแห้วศรีประจันต์ แหล่งแปรรูปปลาแม่น้ำท่าจีน ฯลฯ
ฝึกทักษะการเขียนเล่าเรื่องด้วยภาพ
โดยทีมช่างภาพและนักเขียนประจำนิตยสาร สารคดี 3 วัน 2 คืน

พบกับวิทยากร คุณบารมี เต็มบุญเกียรติ  ช่างภาพแนวหน้าของเมืองไทย

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียน-นักศึกษา อายุ 17 – 22 ปี
 • อบรมทฤษฎีพื้นฐานการถ่ายภาพ – การเขียน ในวันที่ 17 ตุลาคม 2558
 • สามารถเข้าค่ายค้างคืนที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2558  (3 วัน 2 คืน)
 • มีกล้องถ่ายภาพความละเอียดอย่างน้อย 5 ล้านพิเซล (ยกเว้นกล้องโทรศัพท์มือถือ)
 • ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่
 • ส่งตัวอย่างผลงานภาพถ่าย 7 – 10 ภาพ พร้อมคำบรรยายภาพ
 • ส่งใบสมัครพร้อมตัวอย่างผลงานมาที่ bangchakcamp@gmail.com หรือ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เลขที่ 28,30 ถนนปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 (ระบุที่มุมซองว่า “บางจากสร้างนักเขียนเยาวชน ปี 4”)
 • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2558
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมทาง www.sarakadee.com ในวันที่ 5 ตุลาคม 2558
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 0-2281-6110 ต่อ 112 หรือ bangchakcamp@gmail.com
  คุณดวงใจ (อุ๊) 08-9698-2220, คุณธนพร (อ๊อด) 08-9833-1755
  Facebook : บางจากสร้างนักเขียนเยาวชน ปี 4