" /> ฉบับที่ ๓๖๗ กันยายน ๒๕๕๘ - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]