สารคดีพิเศษ ฉบับที่ 371

มกราคม 21, 2016 
1


371special1ชาวเลอันดามัน ชาติพันธุ์ที่ถูกลืม

ทะเลอันดามันเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ท้องทะเล ชายหาด รวมถึงเกาะแก่งน้อยใหญ่ตั้งแต่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ถึงสตูล มีโอกาสรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยในแต่ละปี

แต่คงมีน้อยคนนักจะรับรู้หรือสนใจว่าพื้นที่แถบนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลซึ่งมีภาษาและวัฒนธรรมแตกต่างจากเรา อันประกอบด้วยสามกลุ่มหลัก ได้แก่ มอแกน มอแกลน และอูรักลาโว้ย

เมื่อเดินทางไปท่องเที่ยวแถบนั้นเราอาจเดินปะปนกับกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ผู้ที่วันนี้ส่วนหนึ่งเลิกงมหอย หาปลา หันมาขับเรือรับนักท่องเที่ยว หาทางปรับตัวเข้ากับสังคมสมัยใหม่ แต่อีกไม่น้อยต้องตกอยู่ในสถานะผู้ถูกคุกคามทางสังคมและวัฒนธรรมจนแทบไม่มีที่ยืน

ยุคสมัยที่ผู้คนให้ความสนใจแก่การพัฒนาพื้นที่เพื่อความเจริญ น่าสนใจว่ายังมีพื้นที่เหลือพอให้แก่กลุ่มชนเผ่าดั้งเดิมซึ่งอาศัยอยู่ในแถบอันดามันมานานนับร้อย ๆ ปีอย่างกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลหรือไม่

371special2ความหวังที่โบยบินกลับมาของนกแต้วแล้วท้องดำ

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘…วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดลำดับสัตว์ป่าเมืองไทยที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งนกแต้วแล้วท้องดำ ๑ ในสัตว์ป่าสงวน ๑๕ ชนิดของไทยครองอันดับ ๑ เนื่องจากไม่พบรายงานการสำรวจตั้งแต่ปี ๒๕๕๖

ก่อนหน้านี้ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ มีการประชุมหารือทางออกวิกฤตนกแต้วแล้วท้องดำ ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ สรุปเป็นมติสำคัญเจ็ดข้อที่จะช่วยปิดประตูแห่งการสูญพันธุ์นกชนิดนี้

ความจริงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับนกแต้วแล้วท้องดำนับตั้งแต่มีการสำรวจพบนกที่หายากชนิดนี้ในปี ๒๕๒๙

สารคดี ลงไปติดตามการดำเนินงานของมติแห่งความหวังทั้งเจ็ดข้อ ว่าจะ “มีหวัง” สำหรับนกแต้วแล้วท้องดำมากน้อยแค่ไหน…

เก็บตก บางเรื่องที่ไม่ได้เขียนลงสารคดี จากการลงพื้นที่ภาคสนาม แสตมป์เต่ามะเฟือง จำหน่ายเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๙ “ผู้ใดมีสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองอยู่ในความครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้าได้นำสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวมามอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ และให้สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน และเมื่อได้จดแจ้งชนิดและจำนวนของสัตว์ป่าที่รับมอบไว้แล้วอธิบดีอาจมอบสัตว์ป่าดังกล่าวให้อยู่ในความดูแลของผู้นั้นต่อไปได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของสัตว์นั้นเป็นสำคัญ” บทเฉพาะกาล มาตรา
ละมั่ง สัตว์ป่าสงวน ๑ ใน ๑๕ ชนิดของไทย เป็นสัตว์ตระกูลกวาง ปัจจุบันมีสถานะใกล้สูญพันธุ์ ไม่พบในป่าธรรมชาติมานานกว่า ๕๐ ปี
เรื่อง : A.J. Lynam ภาพ : A.J. Lynam/WCS, A.Rabinowitz/WCS แปล : กุลธิดา สามะพุทธิ เมื่อหมอก เริ่มจางผู้ดูแล และลงข้อมูลประจำเวบไซต์ sarakadee.com
ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

เก็บตก บางเรื่องที่ไม่ได้เขียนลงสารคดี จากการลงพื้นที่ภาคสนาม แสตมป์เต่ามะเฟือง จำหน่ายเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๙ “ผู้ใดมีสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองอยู่ในความครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้าได้นำสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวมามอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ และให้สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน และเมื่อได้จดแจ้งชนิดและจำนวนของสัตว์ป่าที่รับมอบไว้แล้วอธิบดีอาจมอบสัตว์ป่าดังกล่าวให้อยู่ในความดูแลของผู้นั้นต่อไปได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของสัตว์นั้นเป็นสำคัญ” บทเฉพาะกาล มาตรา
ละมั่ง สัตว์ป่าสงวน ๑ ใน ๑๕ ชนิดของไทย เป็นสัตว์ตระกูลกวาง ปัจจุบันมีสถานะใกล้สูญพันธุ์ ไม่พบในป่าธรรมชาติมานานกว่า ๕๐ ปี
เรื่อง : A.J. Lynam ภาพ : A.J. Lynam/WCS, A.Rabinowitz/WCS แปล : กุลธิดา สามะพุทธิ เมื่อหมอก เริ่มจาง