" /> รอบโลก - เมืองร้างเพิ่มขึ้น - สารคดี.คอม [ Sarakadee Magazine ]