จากสัญญาใจที่ให้ไว้แก่กัน เมื่อคราวจัดกิจกรรม สารคดี talk ครั้งที่ 5 “โครงการพัฒนาอันดามันกับชาติพันธุ์ชาวเล” เมื่อเดือนมกราคม ปี 2559 นิตยสาร สารคดี จึงร่วมกับสถาบันวิจัยสังค และองค์กรพันธมิตร จัดกิจกรรมต่อยอดเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของชาวเลให้รู้จักในวงกว้าง

วันที่ 30 สิงหาคม 2559 จึงจัดฉายหนัง “No word for worry” หรือ “มอแกน…ชีวิตที่ไม่มีคำว่ากังวล” หนังสารคดีเรื่องเยี่ยมโดย Runar Wilk ผู้กำกับชาวนอร์เวย์ เรื่องราวของ ฮุก มอแกนหนุ่มแห่งเกาะสุรินทร์ ที่ออกดั้นด้นตามหาไม้และเรือก่าบาง ไกลถึงเขตทะเลพม่า

โอกาสเดียวกันยังจัดงานเสวนา “บางวัฒนธรรมไม่มีกรรมสิทธิ์ บางวัฒนธรรมไม่มีคำว่ากังวล” เปิดมุมมองเรื่องวัฒนธรรม ภาษา ความหลากหลายของผู้คนในโลกนี้

งานนี้ได้รับความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมเกษม สุวรรณกุล ชั้น13 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างคับคั่ง

noword01 noword02 noword03 noword04 noword05 noword06 noword07 noword08