381special

อาหารการกิน

สารคดีพิเศษเจ็ดเรื่องที่คัดสรรจาก ๒๕ ชิ้นงานของนักเขียนและช่างภาพรุ่นใหม่จากค่ายสารคดีครั้งที่ ๑๒ ว่าด้วยวัฒนธรรมอาหารและการกินอยู่แห่งยุคสมัยที่อาหารไม่ใช่แค่ของหาง่ายในร้านสะดวกซื้อ และคนเราไม่ได้ต้องการอาหารเมื่อรู้สึกหิวเท่านั้น หากยังเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตธรรมชาติ สุขภาพ และแม้แต่การโฆษณาสื่อสารที่กระตุ้นเร่งเร้าความอยากอาหารด้วย

สารคดีพิเศษชุดนี้จะพาเราไปดูอาหารในหลากแง่มุม ตั้งแต่ต้นทางอาหารป่าของชนเผ่าพื้นเมือง อาหารประจำถิ่น อาหารเพื่อสุขภาพของคนที่ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษด้านสุขภาพอนามัย อาหารส่วนเกินที่ถูกทิ้งขว้าง จนถึงแหล่งอาหารที่เป็นความหวังถึงความมั่งคั่งทางอาหารของโลก

ที่อาจทำให้เราได้ฉุกคิดหรือตระหนักถึงสิ่งที่เราตักเข้าปากในแต่ละมื้อได้ดีขึ้น

  • ซูเปอร์มาร์เกตอาข่า อาหารชาวดอย
  • ปลดปล่อยแม่ปลาหน้าน้ำแดง ก่อนห่วงโซ่อาหารจะขาดสาย
  • เด็ดปีกแมลง สะเทือนถึงดวงดาว
  • เส้น/ทาง/ราง/ชีวิต ก๋วยเตี๋ยวปลารถไฟราชบุรี
  • ใส่ใจใส่จาน อาหารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเชียงรายฯ
  • นักสร้างภาพอาหารมืออาชีพ
  • การเดินทางของอาหารที่ไม่ได้กิน