พลวัฒน์ ศรีหาตา : เรื่องและภาพ

หนังสือรวมเรื่องเล่าทางการแพทย์ "รักนะจึงบอก" ประจำปี๒๕๕๙ (ภาพ : พลวัฒน์ ศรีหาตา)

หนังสือรวมเรื่องเล่าทางการแพทย์ “รักนะจึงบอก” ประจำปี๒๕๕๙ (ภาพ : พลวัฒน์ ศรีหาตา)

เส้นประที่ทอดยาว มีช่องว่างที่ไม่ปะติดปะต่อกันเปรียบเสมือนปัญหาความไม่เข้าใจกันระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่บานปลายถึงขั้นเป็นคดีความ

การสื่อสารเป็นเครื่องมือที่ใช้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ เป็นเหมือนปากกาที่คอยลากปะติดเส้นประนั้นให้เกิดการรับรู้และเข้าใจซึ่งกันและกันก่อเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย

แพทยสภาจึงได้จัดให้มีโครงการประกวดเรื่องเล่าทางการแพทย์ในหัวข้อ “รักนะจึงบอก” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นปีที่ ๒ มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๓๘ ผลงาน แบ่งเป็นประเภทประชาชนทั่วไปกับประเภทแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ จัดพิธีรับมอบรางวัลเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

ผลงานชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไปได้แก่เรื่อง “คุณหมอที่รัก” ของ ธนณัฏฐ์ อารยสมโพธิ์ ผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ ๔ ที่เข้ารับการรักษาจนอาการของโรคสงบลง บรรยายความรู้สึกถึงคุณหมอและพยาบาลว่า

“หนูจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้ดี เสียงทุกเสียง ภาพทุกภาพยังแจ่มชัดในความทรงจำของหนูโดยเฉพาะตอนที่หมอจับมือหนูแล้วพูดว่า “หมออยากดูแลหนู” เพียงคำพูดประโยคสั้นๆ ของหมอ ทำให้หนูต้องแอบไปร้องไห้ในห้องน้ำคนเดียวด้วยความรู้สึกซาบซึ้งใจ จริงอยู่ที่ใครๆบอกว่า “ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” สำหรับหนูการมีโรคแต่ยังมียารักษา มีทีมแพทย์และพยาบาลที่ดีคอยดูแลก็นับว่าประเสริฐไม่แพ้กัน”

ด้านรางวัลชนะเลิศประเภทแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ได้แก่เรื่อง “ขอเป็นแพทย์ที่ดีกว่าเดิม” ของ นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ อดีตนักศึกษาแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้ออกมาใช้ทุนต่างจังหวัดหลังเรียนจบ

“ประจักษ์พยานก่อเกิดขึ้นได้เองโดยจริยธรรมและจริยวัตรของการเป็นแพทย์ หากเราได้เอาใจใส่คนในชุมชน ส่งเสริมสุขภาพของพวกเขา เมื่อเขาเจ็บก็ดูแลรักษาทุกคนโดยไม่เลือกว่ายากดีหรือมีจน ลดความยโสโอหังและอคติกับเพื่อนร่วมงานและผู้ป่วย ให้เวลาและใช้เมตตาธรรมในการทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เอาใจใส่คนไข้อย่างดีเสมือนหนึ่งพ่อแม่พี่น้องของเราโดยไม่เอาเรื่องผลประโยชน์มาก่อน คนในชุมชน เพื่อนร่วมงาน ญาติ และตัวผู้ป่วยเองนั่นแหละ จะเป็นประจักษ์พยานว่าเราได้เป็นแพทย์ที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาแล้ว”

พิธีมอบรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่องเล่าทางการแพทย์ ปี ๒๕๕๙ (ภาพ : พลวัฒน์ ศรีหาตา)

พิธีมอบรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่องเล่าทางการแพทย์ ปี ๒๕๕๙ (ภาพ : พลวัฒน์ ศรีหาตา)

เรื่องเล่าทางการแพทย์ทำให้เราเห็นภาพความสัมพันธ์อันดีระหว่างคุณหมอกับคนไข้ นำไปสู่ความเชื่อมั่นและศรัทธา ก่อเกิดการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

เรื่องเล่าอื่นๆ ยังรวมไว้ในหนังสือ “รักนะจึงบอก”รวมเรื่องชนะการประกวด เรื่องเล่าทางการแพทย์ ประจำปี๒๕๕๙ เผยแพร่ในสถาบันการศึกษาทางการแพทย์ สถาบันการศึกษาอื่นๆ และวางขายในร้านหลังสือชั้นนำราคาเล่มละ ๒๖๐ บาท