โครงการค่ายสารคดี ครั้งที่ 12 “สานฝันสังคมสีเขียว”

ห้องเรียนพิเศษ 4 เดือน กับหลักสูตรสร้างนักสารคดีมืออาชีพ / ลงพื้นจริงพร้อมสร้างสรรค์งานสารคดีเพื่อชุมชน

-เรียนรู้และให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด โดยวิทยากรชั้นแนวหน้าของเมืองไทย นำโดย

 • สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ– บรรณาธิการบริหารนิตยสารสารคดี
 • อรสม สุทธิสาคร– นักเขียนรางวัลศิลปาธร
 • วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง– นักเขียนรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด
 • วิวัฒน์ พันธวุฒิยานนท์– นักเขียนรางวัลลูกโลกสีเขียว

ร่วมด้วยวิทยากรด้านการถ่ายภาพ

 • สกล เกษมพันธ์ุ– บรรณาธิการภาพนิตยสารสารคดี
 • ประเวช ตันตราภิรมย์–วิจิตต์ แซ่เฮ้ง–บุญกิจ สุทธิญาณานนท์– ช่างภาพจากนิตยสารสารคดี

และวิทยากรบันดาลใจ
ธีรภาพ โลหิตกุล– ศิลปินแห่งชาติ ปี 2558
วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์– นักเขียนรางวัลศรีบูรพา ปี 2554
อธิษฐ์ พีระวงศ์เมธา– ช่างภาพข่าวไทย ประจำสำนักข่าวรอยเตอร์
นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์– นักเขียนและผู้กำกับภาพยนตร์ รางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม สุพรรณหงส์ ปี 2557

ร่วมสร้างคนบันทึกสังคมโดย

 • บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
 • และนิตยสารสารคดี

Background Music Credit :

 • Uplifting Background Music | Inspire the World by Alumo
 • Uplifting Background Music – Thinking Big by Alumo
 • “Powerful” by Sophonic Media
 • เพลง “คนบันทึกสังคม”