จะเป็นอย่างไร เมื่อ…
.
ถ่านไม้โกงกาง
กลายร่างเป็นสารพัดเครื่องประดับบ้านดูดความชื้น
.
เศษไม้จากพืชหลายชนิด
ผ่านวิธีคิดจนตะกรุดของคนสมัยก่อนเป็นจิลเวอรี่คูลๆ
.
เซรามิกดีไซน์เท่ ขึ้นรูปด้วยวิธีปั้นหมุนแบบโบราณ
.
ดินเผา ก้าวข้ามจากเครื่องถ้วยสู่เครื่องหอม
ฯลฯ
ที่จะทำให้อิ่มเอมไปกับช่วงเวลาเสพงานสร้างสรรค์
แม้เทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2560 จะผ่านพัน
จึงยังคุ้มค่าที่จะดู
เพราะ…แรงบันดาลใจจากงานศิลปะ ไม่มีวันหมดอายุ
TODAY’S LIFE CRAFT

รายงาน : สุชาดา ลิมป์
ภาพ : บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช