เรื่อง สุนันทา เฉลิมทิพย์
(นักศึกษาฝึกงาน นิตยสาร สารคดี)
ภาพ วริศ โสภณพิศ

merumarch

โครงเหล็กขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านกลางท้องสนามหลวง ผนวกกับเสียงเครื่องจักรที่กำลังทำงาน เป็นสัญลักษณ์แสดงให้รู้ว่าขณะนี้นายช่างทุกหมู่เหล่า กำลังร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน เพื่อสร้างพระเมรุมาศให้เสร็จตามกำหนดการที่วางไว้

มือนายช่างทุกคนต่างหยิบจับอุปกรณ์สารพัด ตั้งแต่สว่าน ค้อน ดินสอ พู่กัน ไปจนถึงก้อนดิน ร่วมมือร่วมใจทำงานกันอย่างหนัก ทั้งงานสถาปัตยกรรมพระเมรุมาศและพระที่นั่งทรงธรรมอันเป็นที่ประทับของพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ งานประติมากรรมประดับตกแต่งพระเมรุ อาทิ รูปปั้นสัตว์ประจำทิศ ได้แก่ ช้าง ม้า วัว สิงห์ มหาเทพ ได้แก่ ท้าวจตุโลกบาล เทวดา งานจิตรกรรมฉากบังเพลิง ที่จะใช้ประดับตกแต่งในพระที่นั่งทรงธรรม อาทิ ภาพเทวดาชุมนุม ภาพพระนารายณ์อวตาร ภาพพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ ๙ และพระโกศจันทน์

ขณะนี้งานทุกส่วนมีความคืบหน้าไปเกือบครึ่งหนึ่งแล้วเหลือเพียงประกอบส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันตามแผนงานที่วางไว้ และปรับภูมิทัศน์ลานพิธีให้เป็นดังเขาพระสุเมรุเพื่อส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสู่สวรรคาลัย ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐