preorder-skd-edit

พระเมรุมาศ เฉลิมพระเกียรติยศแห่งพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย รัชกาลที่ ๙

นิตยสารสารคดี ฉบับ ๓๙๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
นับจากวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
วันแห่งความโศกเศร้าอาดูรสุดจะพรรณนาของปวงประชาราษฎร์
จวบถึงวันนี้ นับเวลา ๑ ปีที่ไม่มี “พ่อ”
และในอีกไม่ช้า คือวันที่มิอาจมีสิ่งใดหยุดยั้ง
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
อันหมายถึง กาลสิ้นสุดแห่งรูปสังขารที่พสกนิกรยึดเหนี่ยวพระองค์ไว้บนโลกนี้
…..

นิตยสารสารคดีขอร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ด้วยการจัดทำบทความเกี่ยวกับพระเมรุมาศ
ภูมิปัญญาอันมีมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบันไว้อย่างครบถ้วน
และพระราชประวัติตลอดพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา
รวมทั้งบทความอื่นๆ ตลอดทั้งเล่มที่เกี่ยวเนื่องกับ “พ่อ”
_

พระราชประวัติและรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Timeline พระราชประวัติตั้งแต่แรกประสูติ ธันวาคม ๒๔๗๐ จนถึงวันสวรรคต ตุลาคม ๒๕๕๙

_

หนึ่งปีที่ไม่มี “พ่อ”
ลำดับเหตุการณ์นับแต่วันสวรรคต จนถึงงานพระเมรุ

_

ไหหิน หม้อดินเผา ต้นเค้า “พระบรมโกศ”
สำรวจประเพณีการปลงศพยุคก่อนประวัติศาสตร์ ทั้งทุ่งไหหิน ในลาว และ “แคปซูล” ภาชนะดินเผาขนาดใหญ่ บรรจุกระดูก ที่ค้นพบในแหล่งโบราณคดีแถบภาคอีสานตอนบน อันน่าจะเป็น ต้นเค้าหนึ่งของประเพณีประดิษฐานพระบรมศพในพระบรมโกศ

_

แบบแผนงานพระบรมศพกษัตริย์พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม
สำรวจข้อมูลพระราชประเพณีพระบรมศพกษัตริย์ในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งกลุ่มที่รับวัฒนธรรมอินเดีย/พุทธเถรวาท เช่นพม่า กัมพูชา และลาว กับเวียดนามซึ่งอยู่ในสายวัฒนธรรม เต๋า/พุทธมหายานแบบจีน ว่ามีส่วนคล้ายคลึงหรือแตกต่างอย่างไรจากพระราชประเพณีของไทย

_

ออกพระเมรุ : เฉลิมพระเกียรติยศ
โบราณราชประเพณี และความเปลี่ยนแปลง
งานพระเมรุถือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย เพื่อเฉลิม พระเกียรติยศ พร้อมกับรักษาไว้ซึ่ง “โบราณราชประเพณี” แต่ในความเป็นจริง งานพระเมรุถูกปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม ตามงบประมาณ ตลอดจน ตามพระราชนิยมของกษัตริย์มาโดยตลอด นับตั้งแต่อดีต จนถึงคราวงานพระเมรุ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

_

ก่อนจะถึง “งานพระเมรุ”
รวบรวมและรายงาน “ความคืบหน้า” ของงานด้านต่าง ๆ อันเนื่องด้วย งานพระเมรุ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งงานสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตย์ ประติมากรรม จิตรกรรม ประณีตศิลป์ และการมีส่วนร่วมของพสกนิกรในวาระอันสำคัญยิ่งนี้

* ชื่อฉบับและชื่อบทความทั้งหมด อาจปรับเปลี่ยนในภายหลัง
**นิตยสารสารคดีฉบับนี้จัดทำขึ้นระหว่างการสร้างพระเมรุมาศตลอดช่วงปีที่ผ่านมา จะไม่มีภาพและเนื้อหาในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

****************

นิตยสารสารคดี ฉบับ ๓๙๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
เปิดจองล่วงหน้าแล้วทางร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
บีทูเอส B2S Thailand ร้านนายอินทร์ ร้านหนังสือริมขอบฟ้า Rimkhobfa และแผงหนังสือใกล้บ้านท่าน
ในราคาเล่มละ ๑๒๐ บาท
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เท่านั้น
**หนังสือจะจัดพิมพ์เสร็จประมาณกลางเดือนตุลาคมนี้**