สารคดี – เรื่องเล่าจากงานพระเมรุ ๒

พฤศจิกายน 11, 2017 
0


บริเวณพระเมรุมาศจำลอง ณ พระลานพระราชวังดุสิต (ลานพระบรมรูปทรงม้า)

หลายชั่วโมงก่อนเปิดให้ถวายดอกไม้จันทน์
มีประชาชนจำนวนมากมาชุมนุมกันเฝ้ารอ
อย่างไม่ย่อท้อต่อสภาพอากาศอบอ้าว
ทิวแถวยาวตลอดถนนราชดำเนินนอก ฝั่งหน้าวังปารุสกวัน
และยังคงมีคนทยอยมาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ขณะเดียวกันมีจิตอาสาคอยดูแล แจกจ่ายอาหาร น้ำดื่ม
และของใช้จำเป็น เช่น ยาสีฟัน แปรงสีฟัน พัด ฯลฯ
รวมถึงเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอย่างแข็งขัน

คำ : เสาวลักษณ์ เชื้อคำ

phrameru01

ภาพ นิสากร ปิตุยะ

phrameru02

ภาพ นิสากร ปิตุยะ

phrameru03

ภาพ ธนัชพร รัตนธรรม

phrameru04

ภาพ ไลลา ตาเฮ

phrameru05

ภาพ กาญจนา สุระประพันธ์
ผู้ดูแล และลงข้อมูลประจำเวบไซต์ sarakadee.com
เรื่อง : เสาวลักษณ์ เชื้อคำ ภาพ : ไลลา ตาเฮ ประณต จงเรืองฤทธิ์ ชาวจังหวัดพิจิตร อายุ ๓๕ ปี ออกเดินทางมาจากบ้านตั้งแต่ตีสาม
ประมวลภาพการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประกอบด้วยริ้วขบวนที่ ๔, ๕ และ ๖ ซึ่งในริ้วขบวนที่ ๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
#เรามีในหลวงองค์เดียวกัน ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทุกขณะที่หัวใจทุกดวง ร่วมขบวนแถวยาวเหยียด มุ่งหน้าสู่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อร่วมชมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรอร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง ซึ่งเปิดให้ประชาชนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ช่วงแรกระหว่างเวลา ๙.๐๐
#เหลือคณานับ เนื่องด้วยมีประชาชนจำนวนมากปรารถนาจะได้เข้าไปในปริมณฑลของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงมีการเปิดพื้นที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา จากจำนวน ๔ หมื่นในครั้งแรกที่ประกาศ เมื่อใกล้วันพระราชพิธีทางผู้รับผิดชอบจึงเพิ่มพื้นที่ใหม่ขึ้นอีก รองรับคนเพิ่มเป็น ๗ หมื่น และทวีขึ้นไปจนเกินหนึ่งแสนคนในที่สุด แต่ไม่ว่าจะให้มีพื้นที่อีกสักเท่าใดก็คงไม่พอ มหาชนชาวสยาม ทั้งหญิง ชาย
เจ็ดโมงเช้า ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่แยกผ่านฟ้าลีลาศ กลุ่มจิตอาสาซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร กำลังรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดงาน ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่แจกจ่ายยาสามัญให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ยาแก้ปวด ยาแก้ไข ยาลดน้ำมูก ยาแก้วิงเวียนศีรษะ ถูกบรรจุในซองขนาดเล็ก พร้อมส่งต่อให้แก่ผู้ต้องการ ยาเหล่านี้จำเป็นมาก

ปิดโหมดสีเทา