บริเวณพระเมรุมาศจำลอง ณ พระลานพระราชวังดุสิต (ลานพระบรมรูปทรงม้า)

หลายชั่วโมงก่อนเปิดให้ถวายดอกไม้จันทน์
มีประชาชนจำนวนมากมาชุมนุมกันเฝ้ารอ
อย่างไม่ย่อท้อต่อสภาพอากาศอบอ้าว
ทิวแถวยาวตลอดถนนราชดำเนินนอก ฝั่งหน้าวังปารุสกวัน
และยังคงมีคนทยอยมาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ขณะเดียวกันมีจิตอาสาคอยดูแล แจกจ่ายอาหาร น้ำดื่ม
และของใช้จำเป็น เช่น ยาสีฟัน แปรงสีฟัน พัด ฯลฯ
รวมถึงเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอย่างแข็งขัน

คำ : เสาวลักษณ์ เชื้อคำ

phrameru01

ภาพ นิสากร ปิตุยะ

phrameru02

ภาพ นิสากร ปิตุยะ

phrameru03

ภาพ ธนัชพร รัตนธรรม

phrameru04

ภาพ ไลลา ตาเฮ

phrameru05

ภาพ กาญจนา สุระประพันธ์