เจ็ดโมงเช้า ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่แยกผ่านฟ้าลีลาศ กลุ่มจิตอาสาซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร กำลังรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดงาน ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่แจกจ่ายยาสามัญให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ยาแก้ปวด ยาแก้ไข ยาลดน้ำมูก ยาแก้วิงเวียนศีรษะ ถูกบรรจุในซองขนาดเล็ก พร้อมส่งต่อให้แก่ผู้ต้องการ ยาเหล่านี้จำเป็นมาก โดยเฉพาะสำหรับประชาชนที่เดินทางมาล่วงหน้า หลายคนต้องผ่านมาทั้งพายุฝนและแสงแดดจัด ซึ่งล้วนเป็นสภาพอากาศที่อาจส่งผลต่อสุขภาพร่างกายได้

นายแพทย์พงษ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ผู้ทำหน้าที่ควบคุมดูแลน้องๆ จิตอาสาวัยมัธยมเหล่านี้ เล่าถึงความเป็นมาของการนำจิตอาสาจากโครงการ To Be Number One มาร่วมดูแลประชาชน ณ บริเวณโดยรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ว่า

“ทูลกระหม่อมหญิงฯ (ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) ทรงมีพระดำรัสอยู่เสมอว่า เรามีพ่อหลวงคนเดียวกัน พ่อคนเดียวกับฉันเลย”

เรื่อง : เสาวลักษณ์ เชื้อคำ
ภาพ : กาญจนา สุระประพันธ์

samefather01

samefather02

samefather03