#เรามีในหลวงองค์เดียวกัน

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ทุกขณะที่หัวใจทุกดวง ร่วมขบวนแถวยาวเหยียด มุ่งหน้าสู่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อร่วมชมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรอร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง ซึ่งเปิดให้ประชาชนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ช่วงแรกระหว่างเวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา

ยังมีประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งสละโอกาสนั้น
แล้วสมัครใจทำหน้าที่ “จิตอาสา” บำเพ็ญประโยชน์ตามกำลังความสามารถที่ตนถนัด
บ้างปรุงอาหาร แจกอาหาร-เครื่องดื่ม เก็บขยะ ช่วยงานการแพทย์ บริการขนส่ง ฯลฯ
อำนวยความสะดวกแก่ปวงชนชาวไทยที่มีใจอุตสาหะต่อแถวกันอย่างล้นหลามข้ามวันข้ามคืน

พวกเขาทำงานอย่างแข็งขันท่ามกลางแดดกล้า คล้ายไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อย ด้วยเพราะมีหมุดหมาย คือได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙

เกือบทุกคนที่ได้พูดคุยสอบถาม คิดเห็นคล้ายกัน คือไม่มีกำหนดว่าจะหยุดพักเมื่อไร
รู้เพียงหากแถวประชาชนยังไม่หมด พวกเขาก็จะยังไม่กลับ

เพราะสำหรับบางคนแล้ว น้ำใจเพียงเล็กน้อยที่ได้รับจากเพื่อนมนุษย์ในยามอ่อนล้า เพลียแดด ท้องหิว
อาจเป็นความทรงจำยิ่งใหญ่ให้จดจารไว้กลางดวงใจไปตลอดชีวิต

รายงาน / ภาพ : สุชาดา ลิมป์

oneking01

oneking02

oneking03

oneking04

oneking05

oneking06

oneking07

oneking08

oneking09