เรื่องเด่นประจำสารคดี ฉบับที่ 394

ธันวาคม 24, 2017 
0


วิชาสารคดี ๑๐๑ ศาสตร์ ศิลป์ เคล็ดวิธี ว่าด้วยการเขียนสารคดี


เปลี่ยนแปลงเพราะแบ่งปัน

๗ เรื่อง จาก ๒๕ ผลงานสารคดี โดยนักเขียนและช่างภาพ หนุ่มสาวจากค่ายสารคดีครั้งที่ ๑๓ ในหัวข้อ “เปลี่ยนแปลง เพราะแบ่งปัน” ที่ครอบคลุมมิติความเปลี่ยนแปลงและการแบ่งปันในถิ่นห่างไกล ในดงดอย ชนบท จนถึงเมืองใหญ่ จนถึงระดับชุมชนโลก  ตั้งแต่งานอาสาพื้นฐาน จนถึงจิตอาสาอันหลากหลายแปลกใหม่ตามความซับซ้อนของยุคสมัย  การหยิบยื่นแบ่งปันกันในหมู่คนเล็ก ๆ ไปจนถึงความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือสัตว์ สิ่งแวดล้อม และการปกป้องโลก  การสร้างความเปลี่ยนแปลงและแบ่งปันในระดับชุมชน ไปจนถึงเครือข่ายระดับนานาชาติ ฯลฯ

เป็นภาพสะท้อน เป็นบทบันทึก และการส่งต่อเรื่องราวในปริมณฑลของความเปลี่ยนแปลงและการแบ่งปัน ซึ่งการเผยแพร่เรื่องราวเหล่านี้ก็ถือเป็นการแบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้กันแบบหนึ่ง ที่เราหวังว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อผู้อ่านต่อไปด้วย…

ธรรมบทสุดท้าย…

พระพรหมมังคลาจารย์หรือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ มรณภาพตั้งแต่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ แต่เพิ่งจัดงานฌาปนกิจสลายสรีรธาตุ เมื่อ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ตลอด ๙๖ ปี ๗๖ พรรษา หลวงพ่อปัญญาฯ ได้ชื่อว่าเป็นภิกษุนักเผยแผ่ธรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงหลายด้านให้กับวงการพุทธศาสนาไทย  เป็นผู้ริเริ่มการแสดงธรรมด้วยการยืนเทศน์แบบปาฐกถาแทนการขึ้นนั่งธรรมาสน์อ่านคัมภีร์ใบลาน  ให้ลดเลิกปรับเปลี่ยนพุทธประเพณีที่ไม่ตรงตามหลักแก่นพุทธ-ศาสนา  แม้แต่ในงานฌาปนกิจศพท่านก็ไม่ให้มีการวางดอกไม้จันทน์ แต่ให้ใช้ดอกไม้ใจเป็นเครื่องบูชา

ด้วยความมุ่งมั่น เด็ดเดี่ยว เรียบง่ายดังว่านี้ ที่ทำให้เด็กชายจากท้องทุ่งบ้านป่า กลายเป็นปูชนียบุคคลผู้มีคุณูปการอย่างสำคัญยิ่งต่อวงการพระพุทธ-
ศาสนาและสังคมไทยในกาลต่อมา


veeวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง

นักเขียนประจำกองบรรณาธิการ นิตยสาร สารคดี ที่มีผลงานตีพิมพ์ทั้งในนิตยสาร และตีพิมพ์รวมแล่มมากมาย อาทิ แผ่นดินนี้ที่อีกฟากเขา และแสงใต้ในเงามรสุม และ อีสานบ้านเฮา
ผู้ดูแล และลงข้อมูลประจำเวบไซต์ sarakadee.com
วิชาสารคดี ๑๐๑ ศาสตร์ ศิลป์ เคล็ดวิธี ว่าด้วยการเขียนสารคดี สายพรเป็นหนึ่งใน ๕๐ สมาชิกค่ายสารคดี ครั้งที่ ๑๓ ซึ่งเป็นที่น่าตื่นเต้นและน่ายินดีนักว่า ค่ายสารคดีครั้งล่าสุดนี้สมาชิกอยู่เรียนจนจบตลอดหลักสูตร ๔ เดือน ครบเต็ม
นิตยสารสารคดี ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓๙๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ บทความที่ลงในเว็บไซต์ เรื่องเด่นประจำสารคดีฉบับที่ 394 เรื่องเด่นในฉบับ เปลี่ยนแปลงเพราะแบ่งปัน ตะเกียงกลางไพร หมาติดล้อ คลินิกสร้่างอะไหล่ให้สัตว์พิการ "เสียง" สะท้อน
เจ็ดโมงเช้า ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่แยกผ่านฟ้าลีลาศ กลุ่มจิตอาสาซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร กำลังรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดงาน ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่แจกจ่ายยาสามัญให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ยาแก้ปวด ยาแก้ไข ยาลดน้ำมูก ยาแก้วิงเวียนศีรษะ ถูกบรรจุในซองขนาดเล็ก พร้อมส่งต่อให้แก่ผู้ต้องการ ยาเหล่านี้จำเป็นมาก
บริเวณพระเมรุมาศจำลอง ณ พระลานพระราชวังดุสิต (ลานพระบรมรูปทรงม้า) หลายชั่วโมงก่อนเปิดให้ถวายดอกไม้จันทน์ มีประชาชนจำนวนมากมาชุมนุมกันเฝ้ารอ อย่างไม่ย่อท้อต่อสภาพอากาศอบอ้าว ทิวแถวยาวตลอดถนนราชดำเนินนอก ฝั่งหน้าวังปารุสกวัน และยังคงมีคนทยอยมาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ขณะเดียวกันมีจิตอาสาคอยดูแล แจกจ่ายอาหาร น้ำดื่ม และของใช้จำเป็น
#ร้อยบุปผาถวายพระทรงธรรม วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทันทีที่มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ร่วมกับประชาชนและชุมชนปากคลองตลาด ประกาศผ่านเพจเพื่อรับสมัครจิตอาสา ร้อยดอกดาวเรืองและจัดดอกไม้ประดับตกแต่ง ในโครงการ “ดอกไม้เพื่อพ่อ” ก็มีผู้สมัครเข้าร่วมท่วมท้น . วันพฤหัสบดีที่ ๑๙