วิชาสารคดี ๑๐๑ ศาสตร์ ศิลป์ เคล็ดวิธี ว่าด้วยการเขียนสารคดี


394special1

เปลี่ยนแปลงเพราะแบ่งปัน

๗ เรื่อง จาก ๒๕ ผลงานสารคดี โดยนักเขียนและช่างภาพ หนุ่มสาวจากค่ายสารคดีครั้งที่ ๑๓ ในหัวข้อ “เปลี่ยนแปลง เพราะแบ่งปัน” ที่ครอบคลุมมิติความเปลี่ยนแปลงและการแบ่งปันในถิ่นห่างไกล ในดงดอย ชนบท จนถึงเมืองใหญ่ จนถึงระดับชุมชนโลก  ตั้งแต่งานอาสาพื้นฐาน จนถึงจิตอาสาอันหลากหลายแปลกใหม่ตามความซับซ้อนของยุคสมัย  การหยิบยื่นแบ่งปันกันในหมู่คนเล็ก ๆ ไปจนถึงความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือสัตว์ สิ่งแวดล้อม และการปกป้องโลก  การสร้างความเปลี่ยนแปลงและแบ่งปันในระดับชุมชน ไปจนถึงเครือข่ายระดับนานาชาติ ฯลฯ

เป็นภาพสะท้อน เป็นบทบันทึก และการส่งต่อเรื่องราวในปริมณฑลของความเปลี่ยนแปลงและการแบ่งปัน ซึ่งการเผยแพร่เรื่องราวเหล่านี้ก็ถือเป็นการแบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้กันแบบหนึ่ง ที่เราหวังว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อผู้อ่านต่อไปด้วย…

394special2

ธรรมบทสุดท้าย…

พระพรหมมังคลาจารย์หรือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ มรณภาพตั้งแต่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ แต่เพิ่งจัดงานฌาปนกิจสลายสรีรธาตุ เมื่อ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ตลอด ๙๖ ปี ๗๖ พรรษา หลวงพ่อปัญญาฯ ได้ชื่อว่าเป็นภิกษุนักเผยแผ่ธรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงหลายด้านให้กับวงการพุทธศาสนาไทย  เป็นผู้ริเริ่มการแสดงธรรมด้วยการยืนเทศน์แบบปาฐกถาแทนการขึ้นนั่งธรรมาสน์อ่านคัมภีร์ใบลาน  ให้ลดเลิกปรับเปลี่ยนพุทธประเพณีที่ไม่ตรงตามหลักแก่นพุทธ-ศาสนา  แม้แต่ในงานฌาปนกิจศพท่านก็ไม่ให้มีการวางดอกไม้จันทน์ แต่ให้ใช้ดอกไม้ใจเป็นเครื่องบูชา

ด้วยความมุ่งมั่น เด็ดเดี่ยว เรียบง่ายดังว่านี้ ที่ทำให้เด็กชายจากท้องทุ่งบ้านป่า กลายเป็นปูชนียบุคคลผู้มีคุณูปการอย่างสำคัญยิ่งต่อวงการพระพุทธ-
ศาสนาและสังคมไทยในกาลต่อมา


veeวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง

นักเขียนประจำกองบรรณาธิการ นิตยสาร สารคดี ที่มีผลงานตีพิมพ์ทั้งในนิตยสาร และตีพิมพ์รวมแล่มมากมาย อาทิ แผ่นดินนี้ที่อีกฟากเขา และแสงใต้ในเงามรสุม และ อีสานบ้านเฮา