“ด้วยแววตานี้ที่เทพา เป็นสิ่งยืนยันว่าสังคมไทยยังมีความหวัง” รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา - สารคดี.คอม

“ด้วยแววตานี้ที่เทพา เป็นสิ่งยืนยันว่าสังคมไทยยังมีความหวัง” รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

กุมภาพันธ์ 14, 2018 
0


“ด้วยแววตานี้ที่ เทพา เป็นสิ่งยืนยันว่าสังคมไทยยังมีความหวัง”

รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

อังคาร-เก็บตกจากลงพื้นที่
บางเรื่องที่ไม่ได้เขียนลงสารคดี…จากการลงพื้นที่ภาคสนาม


หนึ่งในภาพถ่ายของ วันชัย พุทธทอง จัดแสดง ณ ร้าน Art café by Brown sugar ชั้น ๑ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร‬ ทุกภาพถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือ อัดด้วยระบบขาวดำ  วันชัยเคยให้สัมภาษณ์ว่า การต่อสู้ของประชาชนเหมือนผลงานศิลปะ ที่แม้แต่จิตรกรเอกระดับโลกก็ไม่สามารถรังสรรค์ให้สวยงามเทียบเท่าพลังแห่งความจริงที่ปรากฏขึ้นตรงหน้า (ภาพ : วันชัย พุทธทอง)

“ปัญหาคือการที่รัฐและสังคมสร้างตัวตนและความหมายของชาวบ้านในเชิงด้อยศักยภาพและด้อยโอกาส มันทำให้ชาวบ้านถูกตรึงอยู่ในความสงบเสงี่ยม ชาวบ้านในความหมายของสังคมทั่วไปจึงเป็นพวกที่ต้องสงบเสงี่ยม เจี๋ยมเจี้ยม เจียมตัว ไม่มีตัวตนในสังคม

“ชาวบ้านจะถูกทำให้มีตัวตนขึ้นมาบ้าง ก็ในยามถูกเรียกร้องให้เสียสละ หรือยอมรับการพัฒนาที่ตนเองไม่มีส่วนกำหนด

“กรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาเป็นเพียงกรณีหนึ่งของชุมชน ชาวบ้าน ในกระแสการรุกรานใหญ่ของรัฐที่นับวันจะตัดขาดการมีส่วนร่วม

“ข้อเรียกร้องของเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานี ไม่เพียงแต่ได้รับการเพิกเฉยแต่ยังมีการใช้กลไกอำนาจรัฐคุกคาม ทำร้ายชาวบ้าน ทั้งใส่ร้ายป้ายสี จับกุมคุมขัง ตั้งข้อหา ทั้งที่ข้อเรียกร้องและการเคลื่อนไหวของพวกเขาเป็นไปอย่างเปิดเผย…

“เปิดเผยความต้องการที่จะยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีในโอกาสที่มาประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลา ช่วงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อบอกเล่าความทุกข์ยาก และขอให้ทบทวนยกเลิกโครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่อำเภอเทพา ซึ่งก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดประชุมเพื่อให้คณะรัฐมนตรีเข้าถึงปัญหา ดำเนินนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอยู่แล้ว

“การแสดงออกอย่างออกหน้าออกตาในการประชุมร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน ตรงกันข้ามกับการแสดงท่าทีรังเกียจเดียดฉันท์ การสลายการชุมนุมกิจกรรมเดินเทใจให้เทพา ทั้งที่ชาวบ้านแสดงออกด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน สงบ สันติ ภายใต้การใช้สิทธิ เสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองจึงเป็นการละเมิดสิทธิ อันเกิดจากวิธีคิดแบบเผด็จการ-อำนาจนิยม การมองชาวบ้านเป็นศัตรูจึงไร้ซึ่งมนุษยธรรมและความชอบธรรมใดๆ

“การดำเนินคดีด้วยข้อกล่าวหา ร่วมกันเดินหรือแห่อันเป็นการกีดขวางการจราจร ปิดกั้นทางหลวง หรือกระทำการบนถนนหลวงในลักษณะที่อาจเกิดอันตรายหรือเสียหายแก่ยานพาหนะ ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติตามหน้าที่ พาอาวุธไม้คันธงปลายแหลมเข้าไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะ ก็เป็นวิธีทางการเมือง โดยอาศัยกระบวนการทางกฎหมายและศาล เพื่อให้ชาวบ้านหุบปาก เป็นการฟ้องคดีปิดปากหรือฟ้องให้หุบปาก เพื่อหยุดยั้งการเคลื่อนไหวของชาวบ้าน”

“กรณีเทพาอาจเป็นตัวอย่างเล็กๆ เท่านั้นเองที่บอกว่าชาวบ้านกำลังถูกตัดมือ ตัดแขน ตัดขา ตัดขาดการมีส่วนร่วม

“กรณีเทพาคือรูปธรรมที่ชัดเจนที่สุดว่าถึงแม้ท่านจะดำเนินคดีหรือดำเนินการทางกฎหมาย แต่พลังใจอันแข็งแข็งของชาวบ้านก็จะยังมีอยู่ต่อไป ในการมุ่งมั่นปกป้องฐานทรัพยากรชุมชน

“ผมเห็นด้วยกับคำพูดที่ว่า ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ การจับคุมและคุมขังจึงเป็นบททดสอบอันสำคัญของหัวใจที่มีความกล้าหาญ อดทน เสียสละ อุทิศตน ยืนยันสิทธิประชาชนในการปกป้องชุมชน ปกป้องทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน ท่ามกลางความเสื่อมทรุด ศีลธรรม และจริยธรรมทางการเมืองที่แสนจะเปราะบาง ปนเปื้อน แอบแฝงด้วยผลประโยชน์อันมากมาย

“ด้วยแววตาเช่นนี้ของพี่น้องที่เทพา และที่อื่นๆ คือสิ่งยืนยันกับเราทั้งหลายว่าสังคมไทยยังมีความหวัง ในวันอันมืด ที่จะร่วมกันขับไล่เงามืดแห่งอำนาจรัฐและทุนอันอยุติธรรมที่กดหัวชาวบ้านไว้ เพื่อผลแห่งชัยชนะและการเข้าถึงอำนาจของชาวบ้านและสังคมไทยในบั้นปลาย

“ด้วยแววตานี้คือหน้าต่างแห่งโอกาสของการปฏิบัติการ เคลื่อนไหว เรียกร้องสิทธิเสรีภาพตามที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ กติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมือง และสิทธิอันเกิดจากสามัญสำนึกพื้นฐานของการปกป้องชุมชน เพื่อให้โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาที่สวนทางกับการพัฒนาที่ยั่งยืนยุติลง พร้อมๆ กับการแสวงหาอิสรภาพ สิทธิ เสรีภาพ และประชาธิปไตยในความหมายของชาวบ้าน

“แววตานี้เท่านั้นที่เปิดปาก เปล่งเสียงสิทธิ ขณะอำนาจเผด็จการเสื่อมลงทุกวัน

“แววตาแบบนี้เท่านั้นที่สังคมไทยต้องเทใจให้เทพา”

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเดินเท้าจาก อ.เทพา ไปสู่ อ.เมืองสงขลา ระยะทางประมาณ ๘๐ กิโลเมตร ในชื่อกิจกรรม “เทใจให้เทพา หยุดโรงไฟฟ้าถ่านหิน เดิน…หานายกฯ หยุดทำลายชุมชน” หวังยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีที่จะมาตรวจราชการและประชุม ครม สัญจรที่จังหวัดสงขลา (ภาพ : จิราพร อาวะภาค)

เจ้าหน้าที่ตรึงกำลัง กั้นกรวย ปิดถนน ๒ ช่องทาง สกัดชาวบ้านไว้ไม่ให้เดินทางต่อไปพบนายกรัฐมนตรี บริเวณข้างมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ก่อนเกิดเหตุการณ์สลายชาวบ้านที่ริมหาดเก้าเส้งในเวลาต่อมา มีการจับกุมและดำเนินคดีกับชาวบ้าน ๑๗ คน โดยมีเยาวชนอายุไม่ถึง ๑๘ ปี รวมอยู่ด้วย ๑ คน (ภาพ : จิราพร อาวะภาค)

รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ บนเวทีเสวนางานเปิดนิทรรศการภาพถ่าย “เทพา…ในแววตาชาวบ้าน” (ภาพ : จิราพร อาวะภาค)

สถานการณ์ล่าสุดของการแสดงออกเพื่อยับยั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับวันวาเลนไทน์ ชาวบ้านจำนวน ๖๖ คนประกาศอดอาหารบริเวณถนนราชดำเนิน หน้าอาคารสหประชาชาติหรือ UN มาถึงชั่วโมงที่ ๔๕ แม้มีบางคนขอถอนตัวด้วยปัญหาสุขภาพ ความดันสูง แต่ชาวบ้าน ๖๖ คนนี้คือผู้ที่ยอมต่อสู้ด้วยวิธีอหิงสา มีรายงานว่าเฉพาะวันวาเลนไทน์มีผู้ร่วมอดอาหารเพิ่ม (ภาพ : สมยศ โต๊ะหลัง)

เก็บตกจากลงพื้นที่

  • วงเสวนาในนิทรรศการภาพถ่าย “เทพา…ในแววตาชาวบ้าน” ผลงานของ วันชัย พุทธทอง ชั้น ๑ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร‬ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
  • งานจัดแสดงวันที่ ๙ มกราคม – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ร้าน Art café by Brown sugar

tei

ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล

อีกภาคหนึ่งของ “เจ้าชายหัวตะเข้” นักเขียนสารคดีที่เรียนจบมาด้านวิทยาศาสตร์ สนใจปัญหาสิ่งแวดล้อม สังคม และกีฬาเป็นพิเศษ
ผู้ดูแล และลงข้อมูลประจำเวบไซต์ sarakadee.com
อังคาร-เก็บตกจากลงพื้นที่ บางเรื่องที่ไม่ได้เขียนลงสารคดี...จากการลงพื้นที่ภาคสนาม ปลาสดๆ จากป่าชายเลนและคลองตูหยง ขุมทรัพย์น้ำกร่อยแห่งทะเลเทพา (ภาพ : ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล) ชายหาดปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จะกลายเป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน ๒,๒๐๐ เมกกะวัตต์
ม้าน้ำ จากท้องทะเลถึงท้องตลาด อังคาร-เก็บตกจากลงพื้นที่ บางเรื่องที่ไม่ได้เขียนลงสารคดี...จากการลงพื้นที่ภาคสนาม ม้าน้ำเป็นสัตว์ทะเลที่น่าทึ่ง แปลก มีเสน่ห์ แทนที่ผิวหนังจะเป็นเกล็ด ม้าน้ำกลับมีกระดูกเป็นเกราะห่อหุ้มรอบตัว ๑ “ม้วนหางสิลูก...” ม้าน้ำเป็นสัตว์ทะเลที่น่าทึ่ง แปลก และมีเสน่ห์ ดังคำที่
อังคาร-เก็บตกจากลงพื้นที่ บางเรื่องที่ไม่ได้เขียนลงสารคดี...จากการลงพื้นที่ภาคสนาม ภาพ : ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล ปลายปีที่ผ่านมา ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีระเบิดแก่งแม่น้ำโขงว่า จีนพร้อมจะพิจารณายกเลิกหรือปรับปรุงโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับคนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำ ถือเป็นการมอบขวัญปีใหม่ให้คนไทย สร้างความงุนงงสงสัยให้กับผู้ที่ติดตามข่าวเป็นอย่างมาก
สัมภาษณ์  : สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ ถ่ายภาพ  : ประเวช ตันตราภิรมย์ “มายาคติด้านพลังงานเรื่องไหนร้ายแรงที่สุด” เป็นคำถามที่ผมไม่ต้องรอคำตอบจากหญิงสาวตรงหน้า เพราะเธอสวนกลับแทบทันทีว่า “เยอะมาก !” ตามด้วยคำอธิบายที่พรั่งพรูมาราวกับสายน้ำ สฤณี อาชวานันทกุล คือสาวไฮเปอร์ระดับตัวแม่ เธอมีหลายสิบภาคในตัวเอง ทั้งนักเขียน นักแปล ผู้ก่อตั้งสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า สำนักพิมพ์ openworld เจ้าของสำนักพิมพ์ชายขอบ จัดพิมพ์หนังสือแนวบทกวี (งานเขียนที่เธอชื่นชอบ) นักเล่นบอร์ดเกมมือวางอันดับ ๑ (แทบไม่มีสัปดาห์ไหนที่เธอไม่เล่น) ไปจนถึงภาคนักเคลื่อนไหว ถ้ายังจำกันได้ ก่อนหน้านี้เธอเป็นแถวหน้าในการคัดค้านกฎหมายคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ ยากจะจินตนาการว่าใน ๑ วันเธอแบ่งภาคทำกิจกรรมอะไรบ้าง แต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ผมขอแทรกเวลาในเย็นวันหนึ่ง เพื่อนัดคุยกับเธอในภาคนักวิชาการสายเศรษฐศาสตร์ และหัวเรือใหญ่คนหนึ่งของบริษัทป่าสาละ จำกัด ที่นิยามตนเองว่าเป็นบริษัท “ปลูกธุรกิจที่ยั่งยืน” แห่งแรกในประเทศไทย เน้นการจัดทำงานวิจัย การอบรม และจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” หรือ sustainable development ซึ่งกำลังเป็นคำฮอตฮิต หลังจากที่สหประชาชาติได้ประกาศเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๑๗ ข้อ (sustainable development goals หรือ SDGs 17) เมื่อปี ๒๕๕๘ ทำให้รัฐบาลไทยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ รวมทั้งนายกรัฐมนตรียังเสนอปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ในเวทีการประชุมระดับโลก ล่าสุดในช่วงประเด็นร้อนของโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ สฤณีโพสต์ลิงก์ให้ดาวน์โหลดฟรีพีดีเอฟของหนังสือชื่อ มายาคติพลังงาน ที่จัดทำโดยบริษัทป่าสาละ จำกัด (เขียนโดย สฤณี อาชวานันทกุล ณัฐเมธี สัยเวช และ สุณีย์ ม่วงเจริญ) ในเล่มรวมคำถามคำตอบที่พยายามให้ตรรกะ วิธีคิด พร้อมข้อมูล ที่จะทลายมายาคติหลายเรื่องเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในประเทศไทย เช่น ตกลงเมืองไทยรวยน้ำมันไหม ค่าไฟต้องแพงไหม นิวเคลียร์ถูกจริงไหม พลังงานแสงอาทิตย์แพงจริงไหม (สนใจดาวน์โหลดได้ ที่นี่ “ถ้าจะพูดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน เราต้องพูดถึงการจัดการพลังงานด้วย เพราะพลังงานเป็นตัวขับเคลื่อนทุกสิ่งอย่าง และไม่มีทางที่เราจะพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนด้วยการใช้พลังงานสกปรก” เธอย้ำ การคุยกับหญิงสาวมากพลังครั้งนี้จึงพัลวันกันหลายหัวข้อโดยมี “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เป็นแกนหลักใจกลางความยุ่งเหยิง
อังคาร-เก็บตกจากลงพื้นที่ บางเรื่องที่ไม่ได้เขียนลงสารคดี...จากการลงพื้นที่ภาคสนาม เทศกาลลอยกระทงได้รับความนิยมจากคนไทยไม่น้อยไปกว่าเทศกาลวันวาเลนไทน์ ปีใหม่ หรือสงกรานต์ (ภาพ : ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล)   วันเพ็ญเดือน ๑๒ ของทุกปี น่าจะเป็นหนึ่งในวันสำคัญที่คนไทยหลายคนเฝ้ารอ ไม่น้อยไปกว่าเทศกาลวาเลนไทน์ วันปีใหม่