A Cannabis Renaissance สู่ยุคฟื้นฟู “กัญชา” วิทยา

404special historykancha lokmailub smalltalk thaikancha

มนุษย์รู้จักและใช้พืชกัญชามานานหลายพันปีแล้วจนกระทั่งคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ บางประเทศก็เริ่มเข้มงวดต่อการใช้พืชกัญชามากขึ้น

แต่เมื่อเข้าสู่คริสตศตวรรษที่ ๒๐ นั้น ถือได้ว่าเป็น “ยุคมืด” ของพืชกัญชาเลยทีเดียว เพราะบรรดาชาติต่างๆ ทั่วโลกทยอยกันประกาศให้พืชกัญชาเป็นยาเสพติดที่ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง

กัญชากลายเป็นสิ่งชั่วร้ายและน่ารังเกียจ

ล่วงเข้าคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ โลกก็หมุนกลับ

เริ่มจากประเทศในทวีปยุโรปค่อยๆ ผ่อนคลายความเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายและเริ่มการค้นคว้าวิจัยเพื่อนำสารสกัดจากกัญชามารักษาโรคร้ายรุนแรงของคนยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นมะเร็ง เบาหวาน อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน ฯลฯ

หลายประเทศในโลกออกฏหมายให้กัญชาเป็นสิ่งถูกกฎหมายเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยาจากกัญชา และบางประเทศถึงกับอนุญาตการเสพกัญชาเพื่อความบันเทิง

เรียกได้ว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคฟื้นฟู “กัญชา” วิทยาอย่างเต็มตัว

คนไทยกับกัญชาไม่ใช่สิ่งอื่นไกล แต่เราจะ “ตกยุค” หรือก้าวพ้นยุคกัญชาเรอเนสซองซ์ เพราะกฎหมายไทยยังปิดกั้นการศึกษาวิจัย และการนำกัญชามารักษาโรค