“สาทิวา อินทิกา” : สัมภาษณ์

SMALL TALK – “อำนาจ มงคลเสริม” สกัดกัญชารักษาโรค

ข้อมูลจากแหล่งข่าวใกล้ชิดของ สารคดี แนะนำให้เราเดินทางไปจังหวัดใหญ่แห่งหนึ่งในภาคกลางเพื่อพูดคุยกับหนึ่งในผู้ศึกษาค้นคว้าการสกัดกัญชาเพื่อใช้รักษาโรคมากว่า ๕ ปี ทดลองใช้กันเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและคนรู้จัก

กลางบรรยากาศที่แวดล้อมด้วยต้นไม้ร่มรื่นและท้องทุ่งนาเขียวขจี แม้เขาจะยินดีถ่ายทอดประสบการณ์อย่างละเอียดผ่านบทสัมภาษณ์ชิ้นนี้ แต่ก็ไม่ประสงค์จะเปิดเผยชื่อนามสกุลจริงอันเนื่องมาจากปัญหาด้านกฎหมาย

“อำนาจ มงคลเสริม” จึงเป็นนามสมมุติที่ สารคดี ตั้งให้

อำนาจเป็นคนทำงานบุกเบิกด้านเกษตรกรรมทางเลือกหรือเกษตรอินทรีย์มานานหลายสิบปีแล้ว รวมทั้งสนใจศึกษาเรื่องสมุนไพรและธรรมะเป็นหลักการดำเนินชีวิต

องค์ความรู้ด้านการใช้กัญชารักษาโรคของอำนาจจึงยึดโยงกับด้านจิต
วิญญาณด้วย

หลายแง่มุมที่เขาบอกเล่าต่อไปนี้จะถูกต้องตามหลักการแพทย์สมัยใหม่หรือน่าเชื่อถือเพียงใด สารคดี ไม่อาจให้การรับรองต่อผู้อ่าน

อย่างน้อย ๆ นี่คือความรู้ชุดหนึ่งของผู้ที่ได้ทำการทดสอบสรรพคุณแห่ง“กัญชา” ในวันที่กฎหมายไทยยังไม่อนุญาตให้ใคร ๆ ศึกษาทดลองกันอย่างเปิดเผย