วิชาสารคดี ๑๐๑ ศาสตร์ ศิลป์ เคล็ดวิธี ว่าด้วยการเขียนสารคดี


ส่งความสุข ผ่านเรื่องเล่า

ไม่ต้องรอให้ถึงปีใหม่ เพราะความสุขเป็นเรื่องปัจจุบันขณะ ไม่ต้องรอวาระโอกาสเสมอไป

สารคดีจึงเปิดค่าย “นักเล่าความสุข” ครั้งที่ ๑ เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2562 ต่อเนื่องไปจนถึงกลางปีหน้า โดยร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อส่งความสุขสู่กันผ่านงานเขียนและภาพถ่าย

สารคดี ทำค่ายนักเขียนและช่างภาพสารคดีสำหรับเยาวชนมามากมายหลายค่ายแล้ว แต่ค่ายครั้งนี้ไม่จำกัดวัย สมาชิกร่วมชั้นเรียน 70 กว่าคน จึงมีตั้งแต่อายุ 10 กว่าขวบ ไปจนถึงวัยหลังเกษียณ

ความเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสำคัญอีกอย่างคือเป็นครั้งแรกในรูปแบบห้องเรียนออนไลน์ ๔ บทเรียนการเขียน และ ๔ บทเรียนการถ่ายภาพ บันทึกเป็นไฟล์และเผยแพร่ในห้องเรียนแบบกลุ่มปิดเป็นรายสัปดาห์ตามลำดับเนื้อหา ผู้เรียนเข้ามาเรียนรู้ตามสะดวก ทดทำแบบฝึกหัดท้ายบทภายในรอบสัปดาห์ ไปเนื่องไปตลอด ๒ เดือนแรกของค่าย

พร้อมกันนั้นก็ทดลองฝึกปฏิบัติจริงไปด้วย ในแต่ละทีมต้องมีทั้งนักเขียนและช่างภาพร่วมทำงานเรื่องเดียวกันในประเด็นประสบการณ์ความสุขของฉัน เพื่อการส่งต่อความสุขให้คนอื่น ผ่านงานเขียนและภาพถ่าย

นัดส่งผลงานชิ้นแรกกันภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

ถึงตอนนั้นมาติดตามกันต่อไปว่า ๓๐ ผลงานจาก ๓๐ ทีม จะช่วยส่งต่อประกายความสุขไปสู่ผู้อ่านได้มากมายกว้างไกลเพียงใด

happystory1