เรียบเรียง : ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล

worawut00
แถลงข่าวหลังกลุ่มป่าแก่งกระจาน ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

“ประเทศไทยได้รับของขวัญชิ้นใหญ่จากที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก”

“วันนี้เมื่อประมาณ ๕ นาทีที่แล้ว ประเทศไทยได้รับของขวัญชิ้นใหญ่จากที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ขอเรียนว่าวันนี้ผืนป่าแก่งกระจานที่มีพื้นที่กว่า ๒ ล้าน ๕ แสนไร่ ครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ๔ แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ ๓ จังหวัด ตั้งแต่ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ วันนี้เราได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเรียบร้อยแล้ว

“ต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนทุกๆ คน พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน ๑๖ ปีที่ผ่านมาเราทำงานกันอย่างไม่ได้หยุดหย่อน มีความพยายามถึง ๔ ครั้งด้วยกันในการเสนอให้แก่งกระจานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก วันนี้ครั้งที่ ๔ ประสบความสำเร็จ ผมต้องขอบคุณการทำงานอย่างเข้มแข็งของทุกๆ หน่วยงาน ตั้งแต่เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การทำงานเดินสำรวจผืนป่าแต่ละตารางนิ้ว พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ผู้นำชุมชนที่ช่วยกันสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ไปจนถึงสำนักงานของกระทรวงการต่างประเทศ สถานฑูตที่อยู่ทั่วโลกในการพูดคุยทำความเข้าใจกับตัวแทนประเทศต่างๆ ที่อยู่ทั่วโลก ในการที่จะผลักดัน ขอการสนุบสนุน ผลักดันผืนป่าแก่งกระจานของประเทศไทยให้ขึ้นเป็นมรดกโลก

worawut03

“รักษาผืนป่ากว่า ๒ ล้าน ๕ แสนไร่ให้มีความอุดสมบูรณ์ ประกอบกับการดูแลพี่น้องประชาชน”

“วันนี้ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยความร่วมไม้ร่วมมือของพวกเราทุกๆ คน วันนี้ประเทศไทยได้รับของขวัญชิ้นสำคัญ เป็นของขวัญที่ไม่ใช่ได้มาแล้วนำมาเก็บไว้เฉยๆ แต่ภารกิจ สิ่งที่พวกเราจะต้องทำจากนี้ คือการรักษาผืนป่ากว่า ๒ ล้าน ๕ แสนไร่ให้มีความอุดสมบูรณ์ ประกอบกับการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ให้มีความสมดุลทั้งทางการดำรงชีพ และการอนุรักษ์ผืนป่าของพวกเรา

“การที่ผืนป่าแก่งกระจานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก วันนี้ต้องขอเรียนว่าผืนแก่งกระจานเป็นมรดกไม่ใช่เฉพาะคนไทย แต่เป็นของพี่น้องประชาชน พี่น้องทั่วโลกใบนี้ ที่พวกเราจะต้องช่วยกันอนุรักษ์ ที่พวกเราจะต้องช่วยกันรักษาไว้ ที่พวกเราจะต้องทำให้สภาพดีที่สุด ที่จะส่งต่อไปให้ลูกหลานของพวกเราอีก ๓๐ ปี ๔๐ ปีตลอดนานเท่านาน

“ผืนป่าแก่งกระจานเราทราบกันดีว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีความสมบูรณ์ทางความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้นน้ำที่สำคัญของแม่น้ำหลายสายของประเทศไทย เป็นพื้นที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดของประเทศไทย ดังนั้นวันนี้ การที่เราได้รับเกียรติจากนานาอารยะประเทศ เล็งเห็นถึงความสำคัญ ให้ความสำคัญกับประเทศไทย เราจึงได้รับเกียรติแก่งกระจานให้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

worawut02

“ทุกประเทศให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี มีข้อสังเกต มีข้อกังวล”

“ทุกประเทศให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี มีข้อสังเกต มีข้อกังวล ซึ่งที่ผ่านมาต้องเรียนว่า เจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกๆ คน ได้ดำเนินการอย่างเข้มแข็ง ต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่านได้กำชับ ท่านได้เฝ้าดูและเอาใจใส่การทำงานของกระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนทำให้วันนี้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงทุกๆ คนมีขวัญและกำลังใจ และในที่สุดกลุ่มป่าแก่งกระจานได้ขึ้นเป็นมรดกโลก ต้องถือว่าเป็นการทำงานของทุกฝ่ายอย่างแท้จริง ไม่ใช่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเดียว เป็นการทำงานของภาครัฐที่รวมตัวกัน ทั้งกระทรวงการต่างประเทศ และอีกหลายๆ ส่วนทั้งที่อยู่ประเทศไทยและต่างประเทศ เป็นการทำงานภายในประเทศไทยเองของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกรัฐมนตรี ท่านรองนายกรัฐมนตรี ท่านพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ มาจนถึงระดับกระทรวง จนถึงระดับกรม จนถึงระดับอุทยาน ไปจนถึงระดับเจ้าหน้าที่ทุกๆ คน และพี่น้องประชาชนทุกๆ คน

worawut01

“ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะตกอยู่กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน”

“ดังนั้นต้องขอเรียนว่าการที่แก่งกระจานได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกในวันนี้ ถือเป็นการทำงานร่วมกันของพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศ ทั้งฝ่ายราชการ ภาครัฐและเอกชนที่ร่วมมือกัน แล้วก็แสดงให้เห็นว่ามีความพยายาม มีความร่วมไม้ร่วมมือกันแล้ว มีความสำเร็จ และผลประโยชขน์ที่เกิดขึ้นจะตกอยู่กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน

“ดังนั้นในวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกๆ ท่าน และขอขอบคุณที่ทุกๆ ฝ่ายนั้นได้ให้การสนับสนุน ได้ช่วยกันทำงานหามรุ่งหามค่ำมาตลอด ๑๖ ปี จนวันนี้เราประสบความสำเร็จ ต้องขอขอบคุณในนามกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและและสิ่งแวดล้อม และพี่น้องประชาชนคนไทย ขอให้โชคดีครับ”