Park ใจ Go Campus ครั้งที่ 2

Park ใจ Go Campus
จัดกิจกรรมออนไลน์ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 แล้วน้า…
หลังจากที่พาน้อง ๆ นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มาเช็คอิน-ปูพื้นฐานเรื่องกระบวนการเรียนรู้และเชื่อมโยงกับธรรมชาติในชั้นเรียนออนไลน์ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา Park ใจ ยังจัดกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
กับคอร์สออนไลน์ ‘มองแบบนกฮูก- ฟังแบบกวาง Connect ธรรมชาติ’
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รู้จักการใช้ผัสสะในตัวเองเชื่อมโยงกับธรรมชาติ เกิดความตระหนักในคุณค่าของการใช้ชีวิตที่ช้าลง มีสติ เเละสังเกตมากขึ้นกับสิ่งรอบตัว

โดยพี่ต้น-สุรศักดิ์ เทศขจร หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพิเศษนิตยสารสารคดี เป็นผู้นำกระบวนการชวนน้อง ๆ นิสิตนักศึกษาติดเครื่องมือในการสัมผัสธรรมชาติ โดยชวนเช็คอินผ่านกิจกรรม ‘มองตา-มองใจ เปิดภายในตัวเอง’ พร้อมชวนแบ่งกลุ่มย่อย-กลุ่มใหญ่แลกเปลี่ยนพูดคุยสะท้อนกิจกรรมซึ่งกันและกัน

จากนั้นได้ติดเครื่องมือการมองแบบนกฮูก และชวนทำกิจกรรมสนุก ๆ อย่าง ‘ฟังเสียงพาใจสุข-รู้ทิศรู้ทาง’ และยังไม่จบแค่นั้น.. ยังได้ติดเครื่องมือการฟังแบบกวางให้น้อง ๆ นิสิตนักศึกษาอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้ต้องใช้อุปกรณ์เป็นตัวช่วยนิดหน่อย นั่นก็คือสมุดหรือกระดาษ กับปากกา ดินสอสี นำมาทำ Sound Map หรือการทำแผนที่เสียงนั่นเอง
.
หลังจากได้ติดเครื่องมือการสัมผัสธรรมชาติไปแล้ว พี่ดำ-สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ บรรณาธิการบริหารนิตยสารสารคดี ได้สรุปความรู้เรื่องการเชื่อมโยงกับธรรมชาติให้น้อง ๆ ได้เข้าใจมากขึ้น ก่อนจบคอร์สออนไลน์ยังชวนน้อง ๆ นิสิตนักศึกษามาร่วมติดเครื่องมือในการสัมผัสธรรมชาติครั้งต่อไป และชวนเขียนสะท้อนมุมมองและประสบการณ์ที่ได้รับจากคอร์สนี้ด้วย

หากมหาวิทยาลัยไหนสนใจ ให้ทีมงาน Park ใจ ร่วมออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนโดยนำกระบวนการเรียนรู้และเชื่อมโยงกับธรรมชาติเข้าสู่ชั้นเรียน สามารถติดตามกิจกรรมและพูดคุยกันได้ตามช่องทางต่อไปนี้ Facebook Group

2gocampus01
2gocampus02
2gocampus03
2gocampus04
2gocampus05
2gocampus06
2gocampus07
2gocampus08

ขอขอบคุณ

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
  • ธนาคารจิตอาสา
  • เพจความสุขประเทศไทย
  • นายรอบรู้
  • นิตยสารสารคดี