สัมภาษณ์ : สุเจน กรรพฤทธิ์
ถ่ายภาพ : ประเวช ตันตราภิรมย์

ในวงการศิลปะ ชื่อของ “ถนอม ชาภักดี” เป็นที่รู้จักกันดี

สำหรับคนร่วมสมัย บทนำที่อาจทำให้รู้จักเขาได้ดียิ่งกว่าคือการกล่าวถึง “ขอนแก่นมานิเฟสโต้” (KhoneKaen Manifesto) / “เหลี่ยม มาบ มาบ” (คำอีสาน แปลว่า “แสงที่แยงตา”) งานนิทรรศการศิลปะที่โด่งดังของภาคอีสานที่เขาทำหน้าที่เป็น “ภัณฑารักษ์” จัดงานในปี ๒๕๖๑ โดยใช้ตึกร้างแห่งหนึ่งริมถนนมิตรภาพ สื่อสารถึงปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง “การเมือง” ที่เกี่ยวพันกันอย่างแยกไม่ออก

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่จังหวัดอุบลราชธานี ถนอมใช้โรงเรียน (ร้าง) ตั้งใจอนุกูลศึกษา ถนนเบญจะมะ และร้านหนังสือ Philadelphia book and coffee อำเภอวารินชำราบ เป็นพื้นที่ปฏิบัติการในนาม Ubon Agenda วาระวาริน ๒๐๒๐ ภายใต้แนวคิด “ผีบุญ : ขบถประชาชน” (Phee Boon : The People Rebellion) ในเดือนธันวาคมปีเดียวกันยังจัด “ขอนแก่นมานิเฟสโต้” ครั้งที่ ๒ โดยใช้ซ่องร้างแห่งหนึ่งใกล้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย (ขอนแก่น) ในชื่อ “เฮือนแม่จ้างข้างอนุสาวรีย์มีนางงามที่ บขส.”