รอยยิ้ม..
เสียงหัวเราะ..
คำถามมากมาย..
และความเข้าใจในธรรมชาติ..

ได้เริ่มก่อตัวขึ้นในกลุ่มน้อง ๆ นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3

สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (สุรนารายณ์)

กับกิจกรรม Park ใจ Go Campus ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา
Park ใจ ได้นำกระบวนการเรียนรู้เพื่อเชื่อมโยงกับธรรมชาติ (อาบป่า) เข้าสู่ชั้นเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแบบ On Site เป็นครั้งแรก!! โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนักศึกษามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธรรมชาติ การอาบป่า รู้จักการใช้ผัสสะในตัวเองเชื่อมโยงกับธรรมชาติ และเกิดความตระหนักในคุณค่าของการเชื่อมโยงกับธรรมชาติได้

โดยพี่ต้น-สุรศักดิ์ เทศขจร หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพิเศษนิตยสารสารคดี เป็นผู้นำกระบวนการ ชวนน้อง ๆ เช็คอินกับตัวเองผ่านธรรมชาติในบรรยากาศสบาย ๆ ที่คุรุสัมมนาคาร พื้นที่สวนป่าขนาดย่อมภายในมหาวิทยาลัย จากนั้นได้ติดเครื่องมือ ให้รู้จักผัสสะทั้ง 5 ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง การมองแบบนกฮูก การเดินแบบจิ้งจอก การฟังแบบกวาง การลิ้มชิมรส และการสัมผัสแบบรู้เนื้อรู้ตัว ตลอดทั้งวัน

หากมหาวิทยาลัยไหนสนใจ ให้ทีมงาน Park ใจ ร่วมออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนโดยนำกระบวนการเรียนรู้เพื่อเชื่อมโยงกับธรรมชาติเข้าสู่ชั้นเรียน สามารถติดตามกิจกรรมและพูดคุยกันได้ที่ Facebook Group :

.

ขอขอบคุณ

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 
 • ธนาคารจิตอาสา
 • เพจความสุขประเทศไทย 
 • นายรอบรู้
 • นิตยสารสารคดี
gocampus4 5
gocampus4 01
 • gocampus4 02
 • gocampus4 03
 • gocampus4 04
 • gocampus4 07
 • gocampus4 08
 • gocampus4 09
 • gocampus4 10
 • gocampus4 11
 • gocampus4 12
 • gocampus4 13
 • gocampus4 14
 • gocampus4 15
 • gocampus4 20
 • gocampus4 21
 • gocampus4 22
 • gocampus4 18
 • gocampus4 19
 • gocampus4 17
gocampus4 16