ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายสารคดีครั้งที่ 17
คนรุ่นใหม่มาให้บ้านเกิด Road to Hometown

hometowncamp01

นักเขียน

 1. ปนัดดา ปิ่นเเก้ว
 2. รักษิณา สิทธิคงศักดิ์
 3. พัชราคำ นพเคราะห์
 4. สิปโปทัย ศรีบุญเรือง
 5. กันตาภา วรวิทยานนท์
 6. ภัคจิรา มาตาพิทักษ์
 7. ปณิชา ปานกลาง
 8. กนกวรรณ เชียงตันติ์
 9. นลินา ควรประดิษฐ์
 10. นทธร เกตุชู
 11. คคนางค์ ขามธาตุ
 12. จตุพร สุสวดโม้
 13. พิรฎา อุตตโมทย์
 14. ธัญพิชชา แก้วเพ็ง
 15. ลดาวัลย์ ตาไชยยศ
 16. สิทธรัตน์ วนธรรมพงศ์
 17. ซาฟีร่า เหล็มปาน

สำรอง

 1. ธรรมรัฐ มูลสาร
 2. อธินันท์ อรรคคำ
 3. ปาลิดา วีระวัฒน์
 4. นวพร เรืองศรี
 5. ชมพิชญา เอกพันธ์
hometowncamp02

ช่างภาพ

 1. ศุภาวีร์ จุลบุตร
 2. อภิญญา ผ่องพุฒิ
 3. ปฏิภาณ จินดาประเสริฐ
 4. ภาณุพงศ์ ชาญนรา
 5. อภิสิทธิ์ ปานวิเศษ
 6. ณัฐวรีย์ ฐิตวัฒนะสกุล
 7. ณัฐนิชา หมั่นหาดี
 8. ปิติวัฒน์ อังวัฒนพานิช
 9. กัญจน์ มั่นจีระ
 10. กฤตัชณัฏฐ์ อินทรัตน์ วะหิม
 11. ธัชธรรม โตสกุล
 12. จารุเดช ไชยเลิศ
 13. อัครพนธ์ ธนาภิวัจน์
 14. ภาพิมล วีระเกียรติกิจ
 15. สมฤดี ยะสุกิม
 16. สโรชา เอิบโชคชัย
 17. นนท์ มีวัฒนานนท์

สำรอง

 1. วรรณวิสา คล้ายคลึง
 2. ณัฎฐพล เพลิดโฉม
 3. คชาพล ภาณุดิถีกุล
 4. ณัฐมล น้อยตะริ
 5. วิรัญดา พันธ์คูณ
hometowncamp03

วิดีโอครีเอเตอร์

 1. จารุภา ควนปัญญา
 2. เจษฎา ขิมสุข
 3. ฟารีส บือราเฮง
 4. อัญชัญ อันชัยศรี
 5. สุดธิดา นุ้ยโดด
 6. จุฬาลักษณ์ กุลชะโมรินทร์
 7. วิศิษ กองคำ
 8. ณัฐสิทธิ์ คำเจริญ
 9. ชลธิศ แก้วเป็ง
 10. นพเก้า เพียรชนะ
 11. ปิยธิดา แหวนทองคำ
 12. ภูวมินทร์ อินดี
 13. โมกข์ เชื้อภักดี
 14. ธนพงศ์ เทพรักษ์
 15. ธนพล เจริญยิ่งสถาพร
 16. พันธุ์ทิพย์ สุดาทิพย์
 17. กันต์สินี จิรมาศสุนทร

สำรอง

 1. กะวิน ประดับชาติ
 2. นริษศรา นาคประนิล
 3. อมลวรรณ ชูเลื่อน

ขอให้ผู้มีรายชื่อจากนี้ส่งข้อความยืนยันสิทธิ์แจ้งลำดับ ชื่อ-สกุล
พร้อมสำเนาบัตรประชาชน
ภายในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565
เวลา 15.00 น. ที่ inbox เพจ Sarakadee Magazine
.
ผู้ที่ไม่แจ้งรายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์
(ทางโครงการจะให้โอกาสผู้ติดลำดับสำรองต่อไป)
.
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายสารคดีครั้งที่ 17
ต้องสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลา 5 เดือน
(ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่กำหนด จำนวน 8 ครั้ง) ตามกำหนดการต่อไปนี้

 • ครั้งที่ 1 เสาร์ที่ 4 มิถุนายน
 • ครั้งที่ 2 อาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน *ลงพื้นที่
 • ครั้งที่ 3 อาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน ⟡ ⟡ ⟡ (ย้ายจากวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน)
 • ครั้งที่ 4 วันที่ 2-3 กรกฎาคม *ลงพื้นที่
 • ครั้งที่ 5 เสาร์ที่ 23 กรกฎาคม
 • ครั้งที่ 6 เสาร์ที่ 6 สิงหาคม
 • ครั้งที่ 7 เสาร์ที่ 17 กันยายน
 • ครั้งที่ 8 เสาร์ที่ 15 ตุลาคม

อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

.สถานที่อบรม จัดที่ห้องประชุมประไพ วิริยะพันธุ์ ชั้น 3 อาคารวิริยะประกันภัย ลุมพินี

และลงพื้นที่วันเดียว 1 ครั้ง กับลงพื้นที่ต่างจังหวัดค้างคืน 1 ครั้ง ทีมงานจะนัดแนะสถานที่กับผู้เข้าอบรมอีกครั้ง

.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออัพเดตข่าวสารกิจกรรมได้ที่

 • inbox : เพจ Sarakadee Magazine
 • พี่ใบตอง 02-5472700 ต่อ 139 หรือ 098-264-8590

ร่วมสร้างคนบันทึกสังคม
สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth Viriyah Insurance มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ #นิตยสารสารคดี