ค่ายสารคดีครั้งที่17 RoadtoHometown

ชวนไปคุยกับ “พี่แจ้-แก้วใจ เนตรรางกูล” และ “พี่อบเชย-ศนิษา เศรษฐกําเนิด” ถึงจุดเริ่มต้นของขนมธรรมดาๆ ที่ชื่อ “เกสรลำพู” สู่การเป็นขนม signature ที่บอกเล่าประวัติความเป็นมาของย่านบางลำพู โดยผ่านการร่วมมือกันของคนในชุมชนที่ช่วยกันออกแบบรสชาติไปจนถึงการสร้างสรรค์หน้าตาให้ออกมาเป็นขนมของคน “บางลำพู”

เครดิต
กำกับโดย เจษฎา ขิมสุข

สนับสนุนโดย

  • วิริยะประกันภัย
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • มูลนิธิเล็กประไพวิริยะพันธุ์
  • กิจกรรมโดย SarakadeeMagazine
ขนมเกสรลำพู