Green Product

การก่อสร้างบ้านและอาคารจะมีส่วนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างไร ปัจจัยสำคัญหนึ่งคือการใช้วัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดขยะ และใช้วัสดุก่อสร้างที่รักษ์โลกหรือเป็นวัสดุคาร์บอนต่ำ เอสซีจี จึงพัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชัน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค เพื่อให้ได้บ้านและอาคารที่ดี อยู่เย็น มีสุข และสำคัญที่สุดคือได้ช่วยลดโลกร้อน ช่วยปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์

greenproduct

1. โซลูชันเพื่อการออกแบบ

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีและโซลูชันในการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้แบบแปลนกระดาษ ซึ่งอาจไม่ตอบการใช้งานโจทย์จริง ทำให้สิ้นเปลืองทั้งงบประมาณ เวลา และทรัพยากรที่ใช้ เอสซีจี นำนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยสื่อสารให้วิศวกร สถาปนิก ช่างผู้รับเหมา และเจ้าของอาคาร เห็นภาพอาคารที่สมบูรณ์ตรงกันก่อนการก่อสร้าง ลดปัญหาการปรับแก้ไขงานภายหลัง และยังช่วยคำนวณปริมาณวัสดุก่อสร้างอย่างแม่นยำ ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดของเหลือทิ้งในระหว่างก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทั้งโครงการ เสร็จงานตามเวลาและแผนงาน

 • Building Information Modeling (BIM) เทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งช่วยให้การออกแบบอาคารเห็นภาพเสมือนจริงแบบสามมิติ ทั้งงานสถาปัตยกรรมและงานโครงสร้าง สามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลาย สะดวกและรวดเร็ว จนได้แบบอาคารที่ตรงกับความต้องการที่สุด
 • เทคโนโลยี Drone ใช้บินสำรวจพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานอย่างแม่นยำสำหรับการออกแบบ ทั้งความสูงต่ำ ทิศทางลม สภาพแวดล้อมโดยรอบ ลดความผิดพลาดในการก่อสร้าง และใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้มากที่สุด

2. วัสดุก่อสร้างเพื่อลดโลกร้อน

เอสซีจี จึงมุ่งวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต ครอบคลุมทั้งวัสดุงานโครงสร้าง เช่น ฐานราก เสา คาน พื้น รวมถึงงานฝ้าเพดาน หลังคา และผนัง โดยยังคงคุณสมบัติด้านความแข็งแรงทนทาน เพื่อเป็นทางเลือกของผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม วัสดุบางอย่างยังช่วยเจ้าของบ้านลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในบ้านได้ด้วย

งานโครงสร้างตั้งแต่ฐานราก เสา คาน พื้น

 • ปูนซีเมนต์ เอสซีจี สูตรไฮบริด ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 50 KgCO2 ต่อปูน 1 ตัน
 • คอนกรีตรักษ์โลกซีแพค เป็นคอนกรีตผสมเสร็จที่ใช้ส่วนผสมของเถ้าลอยถ่านหิน ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 17 KgCO2 ต่อตารางเมตรเมื่อเทียบกับคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ล้วน
 • ปูนซีเมนต์เสือ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต 40 KgCO2 ต่อปูน 1 ตัน
 • งานฝ้าเพดาน หลังคา ผนังกั้นห้อง
 • Solar Roof Solutions นวัตกรรมเพื่อบ้านประหยัดพลังงาน ติดตั้งและดูแลครบทั้งกระบวนการ พร้อมแอปพลิเคชันติดตามและตรวจสอบการทำงานของระบบโซลาร์เซลล์ นอกจากนี้ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ‘ระบบไฮบริด’ ที่มีแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานไฟฟ้าให้สามารถใช้ไฟได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ช่วยประหยัดค่าไฟสูงสุดถึง 60%
 • SCG Active AIRflow System ระบบถ่ายเทและระบายอากาศ เพื่อบ้านอยู่สบาย แก้ปัญหาบ้านร้อน อบอ้าว ลดความร้อนภายในบ้านได้ 2-5 องศา
 • ฝ้าสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี มีรูระบายอากาศ ทำให้บ้านเย็น ลดค่าไฟฟ้าได้อย่างน้อย 0.10% และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตอย่างน้อย 5%
 • แผ่นโปร่งแสงมุงหลังคา เอสซีจี ช่วยกระจายแสงธรรมชาติเข้ามาในอาคาร ทำให้ไม่ต้องเปิดไฟในเวลากลางวัน ประหยัดค่าไฟฟ้าอย่างน้อย 2.5% ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 13 KgCO2 ต่อตารางเมตร
 • อิฐมวลเบา คิวคอน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.75 KgCO2 ต่อตารางเมตร
 • แผ่นผนัง คิวคอน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.68 KgCO2 ต่อตารางเมตร
 • COTTO รุ่น ECO Collection กระเบื้องนวัตกรรมใหม่ที่นอกจากจะลงตัวด้วยดีไซน์และฟังชั่นแล้ว ยังมีส่วนช่วยลดการใช้ทรัพยากรด้วยการใช้ Recycle material ในการผลิต

3. ตกแต่งสวยและรักษ์โลก

ขั้นตอนสุดท้ายของการก่อสร้างคืองานตกแต่งพื้นผิวอาคาร ซึ่งวัสดุที่ใช้ต้องมีความสวยงามเป็นพื้นฐาน เอสซีจี จึงพัฒนาวัสดุที่มีดีไซน์ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และยังพัฒนากระบวนการผลิตวัสดุให้ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้น้ำ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย ตอบโจทย์ทั้งความงามและความกรีนไปพร้อมกัน

 • ผนังสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตอย่างน้อย 5%
 • ไม้สังเคราะห์ไม้ฝา ไม้ระแนง พื้นตกแต่ง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตอย่างน้อย 6%

เราลดการสร้างบ้านไม่ได้
แต่เราสร้างบ้านให้รบกวนโลกน้อยลงได้
มองหาฉลาก SCG Green Choice ทุกครั้งที่ซื้อ